Latvijas futzāla meitenēm sudrabs SO Pasaules Vasaras spēlēs
Apv
ienotajos Arābu Emirātos laika posmā no 14.03.2019.-21.03.2019.norisinājās Speciālās Olimpiādes Pasaules Vasaras spēles. Šajās spēlēs piedalījās arī Latvijas Speciālās Olimpiādes meiteņu futzāla komanda, kuras sastāvā bija Sveķu internātpamatskolas sportiste Sintija Biseniece

Futzāla sacensības norisinājās AAE pilsētā Abu Dabhi, sporta kompleksā ZADNEC.

Futzāla sacensībās piedalījās 10 komandas no Pasaules valstīm-Filipīnas, Koreja, Fidži, Moldova, Latvija, Francija, Indonēzijas, Bahrata un Pakistāna.

Saskaņā ar priekšsacīkšu jeb "divizionēšanas" rezultātiem visas futzāla komandas tika sadalītas grupās atbilstoši spēlētāju prasmju un sagatavotības līmenim. 15. martā sākās finālsacensības, kuras noslēdzās 19. martā. Latvijas komanda tika iedalīta B grupā. Katrai komandai bija jāizvada 4 spēles.

Izšķirošās spēles par 1. vietu Latvijas komanda aizvadīja ar Moldovas komandu, kurās diemžēl izrādījās pārāka. Līdz ar to Latvijas komandas izlase ieguva sudraba medaļas. Bronzas medaļas ieguva Francijas komanda.

A.Lasis

Sveķu internātpamatskolas direktors

Folkloras festivāls 2018

1.novembrī Sveķu skolā noritēja folkloras festivāls veltīts Latvijas simtgadei, ar devīzi

“ Aijā, bērni, rītā svētki;

Šodien cepsim baltu maizi.”

Festivāla viesi – dalībnieki no Maltas speciālās internātpamatskolas, no Palsmanes internātpamatskolas, Gaismas internātpamatskola, Litenes SAC, Rankas pamatskolas folkloras kopa Dzīpariņi un ar jautriem deju soļiem priecēja Cesvaines vidusskolas deju kolektīvs. Festivāla goda viesis -  Gulbenes novada izglītības, sporta un kultūras nodaļas vadītājs Arnis Šķēls, kurš savā apsveikuma runā uzmundrināja dalībniekus nebaidīties uzstāties, būt atraktīviem.

Gribam pateikt paldies par festivāla jaukajiem mirkļiem, par izdziedātām tautasdziesmām un raitiem deju soļiem, rotaļām. Kopā esot mēs mācījāmies viens no otra, draudzējāmies. Sirsnība un smaidi nenorima visas dienas garumā.

Skolotājas Velga Janoviča, Aija Kalniņa

Festivālā “ Zem vienas saules”.

Sveķu skolas pašdarbības kolektīvi, atsaucoties uz ielūgumu, 9.  novembrī, Madonas kultūras centrā piedalījās pašdarbības festivālā “ Zem vienas saules”. Festivālu organizēja Madonas bērnu invalīdu biedrība “ Mēs saviem bērniem”, kura svinēja 20 pastāvēšanas gadus. Festivālā piedalījās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Sveķu skolu pārstāvēja skolas vokālais ansamblis skolotāja Jolanda Andževa vadībā un 1.-6.klases deju kolektīvs skolotājas Velgas Janovičas vadībā.

Tā bija brīnišķīga tikšanās, kas ļāva sajust, ka tradicionālā kultūra – dziesmas, dejas, instrumentu spēle ir dzīvs gudrības un prasmju savstarpējās apmaiņas process, kurā dots devējam atdodas un kopā ieguvēji mēs esam visi.

Skolotājas Velga Janoviča, Aija Kalniņa

Informatīvs seminārs

Mācību ekskursijā uz lauku māju "Donas"

Ceturtdien, 29. novembrī, Sveķu internātpamatskolas 1. un 2. kursa audzēkņi, kuri apgūst mājstrādnieka profesiju, devās ekskursijā uz Blomi, uz lauku māju „Donas.” Mūsu mērķis bija iepazīties ar maizes cepšanas procesu. „Donās” maizes cepšana notiek pēc sentēvu tradīcijām- abrā plaucēta, ar rokām mīcīta un mīļota, uz kļavu lapām veidoti kukulīši, kas tiek cepti īstā ar malku kurināmā  krāsnī.

Mūs laipni sagaidīja šo māju lieliskā saimniece Ilze Briede. Ar interesi klausījāmies Ilzes stāstījumā par mājas svētību, siltumu, darbiem, svētkiem un ikdienu... Katram audzēknim bija iespēja izveidot savu īpašo kukulīti, kuru varēja paņemt līdzi. Nekas nevar būt garšīgāks par maizīti ar medu, sviestu... To varējām šajās mājās nobaudīt! Atsauksmju grāmatā ekskursantu vārdā „paldies par sirsnīgo uzņemšanu un emocionālo pārdzīvojumu ” ierakstīja Roberts.

Paldies skolotājiem Līgai un Jānim par atsaucību!

Gaišu Adventa laiku vēlot, skolotāja A. Smirnova