Pārgājiens uz Jaungulbenes muižu un Rijas- Goda kalnu


2021.gada 14.septembrī no Sveķu skolas devāmies pārgājienā uz Jaungulbeni. Laiks mūs lutināja. Bijām pozitīvi noskaņoti, apņēmības pilni, iepazīt tuvāko apkārtni. Aplūkojām Jaungulbenes pils kompleksu, piestājām pie Jaungulbenes pils muzeja, izstaigājām muižas parku, apskatījām baznīcu. Mūsu galamērķis bija Rijas – Goda kalns (latviešu darba tikumam), kur atpūtāmies, uzkrājām spēkus atpakaļceļam, cepām desiņas, našķējāmies ar saldumiem. Apskatījām vides objektus un piedāvātās aktivitātes. Vairāk foto galerijā.

Pārgājiena laikā bijām organizēti, saliedēti, pagaidījām viens otru mācoties saskarsmes, sadarbības prasmes esot kopā.

Urrā!

Rudens ir brīnišķīgs!

 

Skolotāji- Ieva, Sandra, Inese, Dace, Jānis, Ivita, Olga

Rudens ir lielisks gadalaiks!

Rudens ir lielisks gadalaiks, lai skolēni dotos ekskursijās un pārgājienos.

Pagājušajā mācību gadā Sveķu pamatskolas skolēni bija aktīvi lasītāji: “Bērnu, jauniešu un vecāku” žūrijā, kā arī piedalījās “Zaļās jostas” rīkotajā Vislatvijas makulatūras un bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Kopīgi savācām 30 kg bateriju un 770 kg makulatūras.

Piekritīsiet taču, ka darbiņš labi padarīts, tāpēc, aktīvākie skolēni 8. septembrī devās ekskursijā uz atpūtas parku Valmieras pusē: “Beverīnas labirinti”. Skolēni labprāt   izpētīja izglītojošo dabas taku: “Putnu iela”, maldījās un mācījās rast izeju no pieciem dažādiem labirintiem, pārbaudīja savas spējas brīvdabas spēļu spēlēšanā, kā arī izlocīja kājas sportiskās aktivitātēs.

Šajā dienā pat daba bija parūpējusies par siltu un saulainu laiku. Rudens gluži kā mākslinieks sāk jau apgleznot dabu košās krāsās. Vējš viegli rotaļājas bērnu matos, bet joprojām šajā septembra dienā jūtama patīkama vasaras pēcgarša.

Diena ir izdevusies!

Sandra Resne/bibliotekāre Sveķu pamatskolā

Paveiktais Dizaina un tehnoloģiju stundāC.9. klase šoruden aktīvi darbojas skolas virtuvē, gatavojot dažādus kārumus. Un kas gan ir kārumi, ja tiem nav skaists iesaiņojums? Arī to mēs protam izveidot.
Skolotājas Sarmīte Lāce, Lilita Jaunzema

Uz "Sapņu meistariem"!


Ar C.2. klasīti 15.09.2021. apmeklējām Gulbenes KC animācijas filmu "Sapņu meistari".

Skolotāja Sarmīte Lāce

Mēs Bānīša svētkos!


Mēs mācāmies par Virtuves darbiniekiem un Pārdevēja palīgiem, un lai parādītu, ka arī mēs daudz ko protam, piedalījāmies Bānīša svētku ielu kafejnīcās Gulbenē.
Paldies skolotājām Velgai par garšīgo sieru, Lilitai un Virtuves darbinieku I. kursa audzēknim Rinaldam par ābolmaizēm, Līgai- tortēm, Ivitai- burvīgajām vecrīgām, Intai- speķa pīrāgiem. Paldies tehniskajam atbalstam- skolotājiem Edgaram un Jānim! Paldies Pārdevēja palīgu I. kursa audzēknei Anastasijai! Vislielākais paldies skolotājai Ivitai par siltām pankūkām visa vakara garumā! Kā arī foto un tirdzniecības komandai- Līvai un Ievai! Lielu paldies sakām skolas direktoram Aigaram Lasim par atbalstu!
Visvismilzīgākais PALDIES mūsu pircējiem, jūs esiet vislabākie! Uz tikšanos!


Dir. vietn. izgl. jomā I.Ceriņa