"Četras debess puses"


Mēs, remontstrādnieki, dāvinām Latvijas simtgadei vides objektu "Četras debess puses". Objekts domāts ne tikai kā vides objekts, bet arī kā mācību līdzeklis, kuru var izmantot mācību stundās  mācoties par debespusēm, vēja virzienu.

Skolotāja Aksana Lase

Ekskursijā uz Kantes kroguVēl pirms došanās skolēnu brīvdienās, ar profesionālās pamatizglītības programmas "Mājturība" 2. kursa skolēniem devāmies mācību ekskursijā uz kafejnīcu "Kantes krogs"  Gulbenē. Šī ekskursija tika paredzēta kā integrētā stunda-kopā notika  Viesmīlības pamatu stunda (sk. Inta Ceriņa) , ekonomikas pamatu stunda (sk. Jānis Ceriņš), lietišķo aprēķinu stunda (sk. Inga Logina). Mēs iepazināmies ar Ēdienkarti, mācījāmies pasūtīt ēdienu, aprēķināt, ko un cik varam pasūtīt, plānot savu budžetu, veikt norēķinu par pasūtījumu un pētījām čekos atspoguļoto informāciju.
Atpakaļ ceļā aplūkojām Latvijas simtgadei veltīto vides objektu “Šķieneru pietura ceļā uz Latvijas simtgadi”. Bijām pārsteigti, cik skaista var būt vienkārša autobusa pietura!
Paldies kafejnīcas "Kantes krogs" īpašniecei Ivetai Ilvai par sniegto atbalstu!

Skolotāja I.Ceriņa

Ciemos Līgatnes dabas takās11. oktobrī C klases skolēni ciemojās Līgatnes dabas takā. Pastaigas laikā vērojām skaisto dabu. Iepazināmies ar tur mītošajiem dzīvniekiem. Mūsu uzmanību piesaistīja lāču meitene, kura gatavojās ziemas miegam – veidojot alu. Aktīvi darbojās mežacūkas ar saviem mazuļiem. Lapsas bija paslēpušās rudajās lapās. Skolēni ar interesi vēroja  pūces, aļnus. Izstaigājām takas, kuras bija 5 km garumā. Skolā atgriezāmies patīkami noguruši.

Paldies sakām Intai, Ivetai, Initai un Līgai  par atbalstu un sapratni!

C klašu skolotājas Sarmīte, Vineta

 

Pavāru palīgu starptautiskais konkurss RīgāVēl pirms došanās pelnītās rudens brīvdienās, 18. oktobrī Sveķu internātpamatskolas audzēkņi piedalījās Starptautiskajā Pavāru palīgu konkursā “Protu, varu, daru…”, kur ieguva godpilno 2. vietu.

Konkurss norisinājās Rīgas 5. internātpamatskolā-attīstības centrā.

Kopumā piedalījās 12 komandas, starp kurām bija arī viesi no Lietuvas.

Uz konkursu bija jāgatavo mājas darbs- rauga mīklas izstrādājums, kā sveiciens Latvijai simtgadē un jāiesūta rudens zupas recepte, savukārt skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi saistībā ar pavārmākslu, kā arī jāservē galds, kur mūsu skola parādīja labus rezultātus.

Konkursa gaitā bija organizētas meistarklases gan skolotājiem, gan audzēkņiem, kurās skolotājiem Daily firmas pārstāve demonstrēja sāļās tortes gatavošanu, savukārt audzēkņi varēja veidot šokolādes konfektes.

Paldies 5. internātpamatskolai- attīstības centram par jauko uzņemšanu un profesionāli organizēto konkursu.

Skolotāja: Ivita Šņepste

Latviešu valodas olimpiāde Palsmanē


7. novembrī Sveķu internātpamatskolas skolēni piedalījās Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu latviešu valodas olimpiādē „Latvijas simtgades laika ritums pa folkloras pēdām.” Uz Palsmani brauca Laura Kacare, Anastasija Gabrāne, Vents Kaparkalējs, Jānis Keišs, Adrians Ralfs Krevics. Olimpiāde sastāvēja no dažādiem uzdevumiem, kuri bija jāveic komandai. Mērķis- izzināt folklorā paustos laika stāstus starp pagātni un tagadni, kā arī padomāt par folkloras vērtībām. Interesanta bija aktīvā, erudītā zināšanu, prasmju pilnveide, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

Ierodoties uz olimpiādi, komandai bija jāsagatavo mājas darbs- jāizstāsta teika, kas saistīta ar vietu savas skolas tuvumā vai novadā. Laura sagatavoja teiku par mūsu novadā esošo Ušura ezeru. Skolotājiem bija jāizveido metodiskais materiāls savstarpējai pieredzes apmaiņai.

Nemanot aizritēja stundas. Kopvērtējumā mūsu skolas komanda ieguva 1. vietu un ceļojošo kausu.

Mīļu paldies saku bērniem par uzdrīkstēšanos, jo šāda veida olimpiāde tika organizēta pirmo reizi.

Paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu braucienu.

Skolotāja A. Smirnova