Veselīgu un drošu dzīvesveidu veicinoši pasākumi skolā 2016./2017. mācību gadā.

 

2016./2017. m.g. skolā skolēniem, ar skolas atbalsta personāla iniciatīvu,  notika dažādi pasākumi un nodarbības, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un personīgo drošību.

Džimbas aģents- skolas sociālais pedagogs M. Andževa un skolas psihologs I. Stojaša 1- 7 klases skolniekiem vadīja  Džimbas 9 soļu drošības programmas 9 nodarbību ciklu par personīgo drošību saskarsmē ar cilvēkiem, lai mazināu vardarbības riskus bērnu dzīvē. 1.klases izglītojamie mācību gada sākumā iepazina viens otru labāk, mācījās sadarboties un droši iejusties skolas vidē nodarbībās ,,Mēs visi kopā”.

Skolas medicīnas māsa M. Ābele mācību gada laikā realizēja nodarbības skolēniem par personīgo higiēnu, sezonālajām slimībām (kā atpazīt slimības, kā izvairīties no dažādām slimībām un traumām, ko darīt kad saslims). Bērniem, jau no pirmās klases atbilstoši viņu spējām, tiek mācīts  kā rīkoties un sniegt pirmo palīdzību pie dažādām situācijām, kā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Gada noslēgumā 16. un 17.maijā, lai nostiprinātu zināšanas par mācību gada laikā iegūto informāciju, tika organizētas veselības dienas “Vesels un drošs”. Skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs.

Pirmā diena sākās ar iepriekš sagatavotu mājasdarbu prezentēšanu katrai grupai. Skolēni bija ļoti aktīvi un radoši. Mājas darbus prezentēja iesaistot citus skolēnus, dejojot , mīklas minot.

Dienas gaitā skolēni apmeklēja vairākas radošas nodarbības.  Kopā ar skolotājiem J. Andževu un I. Pāvuliņu. Skolēni skatījās dažādus izglītojošus video par veselīgu dzīvesveidu un drošību. Bērni ar aizrautību spēlēja  interaktīvo spēli “Vesels un drošs”.

Skolotāja S. Krauze un skolas psiholoģe I. Stojaša bērnus iesaistīja dusmu kontroles spēlē, kur bērniem bija modelējot situācijas,  jāmeklē risinājumi, kā risināt un reaģēt, kā veidot saskarsmi ar cilvēkiem dažādās konfliktsituācijās. Dusmu kontroles spēle veido priekšstatu par dažādiem dusmu kontroles veidiem, trenē saskarsmes prasmes un problēmu risināšanas prasmes, pozitīvo domāšanu un  spēju kopā strādāt grupā.

Ar sociālo pedagogu M. Andževu skolēni mācījās un pārbaudīja jau esošās zināšanas un prasmes izspēlējot situāciju spēli “Drošs paliek drošs”. Šajā spēlē bija iekļauti jautājumi un situācijas, kurās var nokļūt bērns, bez pieaugušo uzraudzības rīkojoties ar uguni vai sadzīves elektroierīcēm. Spēles gaitā tika atkārtotas vadlīnījas ugunsdrošībā. Prieku sagādāja bērnu zināšanas, kas ir iegūtas mācību un audzināšanas darbā, kā arī mājās no vecākiem.

Skolēni ar lielu interesi darbojās medicīnas kabinetā kopā ar skolas medicīnas māsu M. Ābeli. Bērni praktiski mēģināja risināt dotās situācijas-sniegt pirmo palīdzību dažādu traumu gadījumos, sadzīves nelaimes gadījumos.  Piedāvātajās situācijās daži apmulsa un bija jāpadomā kā pareizi rīkoties, bet bērni viens otram palīdzēja. Tika atkārtota neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas secība. Bērni ar lielu entuziasmu mācījās dažādus  pārsēju pārsiešanas veidus viens uz otra izmēģinot. Visi atzina, ka šādi treniņi ar praktisku darbību dotās situācijās ir ļoti pamācošas.

Otrā diena noritēja sportiskā garā skolotājas D. Dīvānes un E.Šnepsta vadībā palīdzot citiem skolas skolotājiem. Rītu skolēni iesāka ar krosa skrējienu. Jautrību  un patīkamas emocijas  sagādāja  enerģiskā sadraudzības spēle tautas bumbā starp skolēniem un skolotājiem. Dienas gaitā tika spēlēts futbols un pārbaudīti spēcīgākie virves vilšanā. Veselības diena beidzās ar patīkamu nogurumu un dažādām balvām par aktīvo darbošanos.

Atsauksmes par veselības dienu “Vesels un drošs”.  aktivitātēm bija pozitīvas, bērni atzina, ka dienas paskrēja ātri, bija interesanti Liels prieks par visiem skolas bērniem, par draudzīgumu, vienotību. Daudzas aktivitātes tika organizētas daloties grupās, lai bērni mācās sadarboties un strādāt komandā, lai viens otru atbalsta.   Bērni aktivitātēs viens otram palīdzēja.

Šajā mācību pusgadā Sveķu internātpamatskola iesaistijās Veselību veicinošā skolu tīklā, lai caur skolas vidi ikvienam dotu iespēju iemācīties veselīgi domāt, mācīties un strādāt, lai uzlabotu un aizsargātu savu veselību.

Skolas medmāsa M.Ābele un sociālais pedagogs M. Andževa

Veselību veicinoša izglītības iestāde

Ābeču svētki

29. maija rīts mūsu pirmklasniekiem Renāram, Endijam, Laurai Annai, Aināram un Renāram Jānim bija satraukuma pilns, jo šodien viņu svētku diena. Ir izlasīta Ābece un nu ciemos jāgaida draugi, lai parādītu, kas mācību gada laikā apgūts.

Svētkus iesākām ar nu jau par burtiņu himnu kļuvušo „Joka pēc alfabēts” dziedāšanu. Vēl tikai visiem kopīga iesildīšanās spēle un tad seko pārbaudījumi pirmīšiem. Viņi prot gan norunāt un attēlot ar kustībām dzejoli par burtiņiem, gan kopā ar vardulēnu un pelēnu lēkāt pa otrādajiem burtiem, gan arī atrast draugu vārdu pirmos burtus. Skolotāja Vineta un C grupas bērni aicina mazos gaviļniekus veidot vārdu- attēlu ziediņu, bet grupas biedri skolotājas Smaidas vadībā sagatavojuši skanīgu apsveikuma dzejoli. Pārbaudījumi izturēti, laiks dāvanām un svētku kliņģerim!

Bibliotekāres Evijas sveicienus saņēma čaklākie lasītāji un atsaucīgākie pasākumu dalībnieki. Visi kopā atcerējāmies arī mācību gada spilgtākos notikumus un labos darbus. Izspēlējām jautras un aizraujošas spēles un rotaļas.

Ar prieku un gandarījuma sajūtu esam gatavi saulainai un aizraujošai vasarai!

 

Skolotāja Iveta.

Brauciens uz Druvienu

Saulainā trešdienas pēcpusdienā 6. un 7. klases skolēni devās uz Jāņa Poruka muzeju Druvienā. Pie muzeja mūs sagaidīja gide, kura pastāstīja par Druvienas veco skolu. Mēs apskatījām klases telpu, guļamistabu un telpu, kurā glabājās maizes lādītes. Visiem bija iespēja rakstīt ar tinti. Bērni varēja apskatīt Knipskas pļaviņu.Brauciena laikā gar logu zibēja skaista pavasara ainava.

6.klases skolnieks Vents Kaparkalējs

Mēs- ašie dalībnieki starptautiskajā tūrisma rallijā "Gulbja ligzdu meklējot!"

 


Jau trešo gadu šis aizraujošais pasākums dod iespēju bērniem atpūsties, būt sabiedrībā, mācīties izturēšanos dažādās situācijās, iepazīt interesantus tūrisma objektus Gulbenes, Balvu novadā.

Saulainā 20.maija dienā mūsu skolas 1.-6.klašu skolēnu grupa skolotāju Irinas, Līvas un Smaidas vadībā pavadīja patīkamu atpūtas dienu, piedaloties tūrisma rallijā.

Gandarījums par to, ka mūsu skolas komanda tiek atpazīta un laipni uzņemta šinī pasākumā. Bērni mācījās arī izpalīdzēt citas komandas dalībniekiem. Noslēgumā patīkams pārsteigums par Diplomu un nelielo, bet jauko balvu.

Tūrisma rallijam  bērni noskaņojās iepriekš , gatavojot mājasdarbu- Mana sapņu pils.  Paldies par atbalstu skolotājam Edgaram, Ivitai, Dacei, lietvedei Līvai, tehniskajam strādniekam Arvim un protams skolas direktoram A.Lasim.  Radošie darbi priecēja ikvienu pasākuma dalībnieku.

Maršruta vidū bērni varēja mieloties ar garšīgām, spēcinošām pusdienām.

 

Tika pavadīta brīnišķīga diena.
Skolotāja Irina Logina