Pavāru palīgu konkurss “Protu, varu, daru”

2. novembrī Rīgā norisinājās 1. Staptautiskais Pavāru palīgu konkurss “Protu, varu, daru”, kurā piedalījās arī Sveķu internātpamatskola, un vēl deviņas internātskolas, kā arī komanda no Lietuvas. Konkursa idejas autors ir Rīgas 5.internātpamatskola-attīstības centrs.

Konkursa mērķis- aktualizēt karjeras izaugsmes iespējas un prasmju pilveidošanu, kā arī demonstrēt savas iemaņas pavārmākslā.

Konkursam bija arī mājasdarbs, kur katrai skolai jāsagatavo kūka, kas veltīta Latvijas 100-gadei, kā arī rudens salātu recepte.

Uz vietas audzēkņiem bija jāsagatavo kanapē maizītes, augļu plate un jāservē galds četrām personām, ar ko komanda tika veiksmīgi galā.

Konkursu vērtēja no skolas neatkarīga žūrija, komandas tika pie dažādām pārsteiguma balvām un protams- kūku degustācijas. Pozitīvā gaisotnē, pie pašu servētiem galdiem un gatavotajām kanapē maizītēm, un augļu plates, tika sadalītas balvas…

Skolotāja Ivita Šņepste

 

Republikas finālsacensības rudens krosā


28. septembrī notika Republikas finālsacensības rudens krosā. Šajās sacensībās ar labiem rezultātiem startēja Sveķu internātpamatskola, kopvērtējumā izcīnot I.vietu Republikā. Labākos rezultātus uzrādīja Džūlija Sudare I. Vieta 500 m, Kristīne Ezeriņa I.vieta 1000 m, Sandis Karlījčuks I. vieta 2000 m, Jolanta Kandere II.vieta 500 m, Linards Nilvaks II.vieta 1500 m, Dainis Akuto II.vieta 2000 m, Adriana Tkačenko III.vieta 500 m, un pārējie komandas dalībnieki iekļāvās pirmajā desmitniekā, kas deva Sveķu internātpamatskolai kopvērtējumā izcīnītu I. vietu.

Šis panākums ir loģisks iznākums skolotāju darbam un izglītojamo lielajam aizrautīgumam pret sportu.


Skolas direktors Aigars Lasis

Atbalsts Sveķu skolas sportistiem


Sveķu internātpamatskolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbībā ar Lauvu (Lions Clubs International) klubu (LC) Rīga un tās prezidentu Zigurdu Beinertu.

Šīs sadarbības rezultātā Sveķu internātpamatskola ir saņēmusi dāvinājumu no Norvēģijas LC Ullensaker Klofta. Dāvinājums paredzēts Sveķu internātpamatskolas futbolistiem, tika uzdāvināti 230 pāri sporta apavu. Sveķu internātpamatskolas futbolisti ir ļoti priecīgi par dāvinājumu, un ir pierādījuši, ka šis dāvinājums būs ļoti noderīgs, jo jau tagad zēnu komanda ir izcīnījusi II. vietu un meiteņu komanda III. vietu Republikas futbola finālsacensībās. Dāvinātie sporta apavi būs jauns stimuls vairāk trenēties un nākamajā gadā kļūt par Republikas čempioniem gan zēniem, gan meitenēm.

Sveķu internātpamatskola izsaka pateicību LC Rīga un tās prezidentam Zigurdam Beinertam, un Norvēģijas LC Ullensaker Klofta un tā biedram Džonam Bakke par palīdzību jaunajiem sportistiem.


Skolas direktors Aigars Lasis

Iepazīstam Jaungulbenes pagastu

 

27. septembra rītā, kad saule lauzās cauri miglas vāliem, 1. un 2. klases skolēni devās braucienā pa Jaungulbenes pagastu. Jāiepazīst mūsu skolai tuvākā apkārtne, jāpavēro, kā rudens iekrāsojis dabu.

Skolotāja Iveta parādīja pagasta nozīmīgākās vietas. Apraudzījām senos darba rīkus Rijas kalnā. Patika gan āmurs un naglas, gan lielā karote un strops, bet visvairāk zāģis, kuram ķērāmies klāt, lai izmēģinātu šo instrumentu.  Arī lielās šūpoles izdevās iekustināt!

Redzējām, kā Jaungulbenes pilij tiek mainīts jumts, priecājāmies par Leļļu māju parkā. Interesants šķita stāsts par Velna vārtiem. Mēģinājām iztēloties, kāds tas velns izskatījās tajos laikos.

Apskatījām arī Ušura ezeru, izbraucām caur Gulbīti, atpakaļceļā piestājām pie Siladzirnavu ezera. It visur ar savām krāsām darbojies rudens!

Skolā atgriezāmies labā noskaņojumā un jau sapņojām, kur vēl varētu doties.

Iepazīsim savu Latviju un priecāsimies par rudens košumu!

Skolotāja Iveta.

 

Veselīgu un drošu dzīvesveidu veicinoši pasākumi skolā 2016./2017. mācību gadā.

 

2016./2017. m.g. skolā skolēniem, ar skolas atbalsta personāla iniciatīvu,  notika dažādi pasākumi un nodarbības, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un personīgo drošību.

Džimbas aģents- skolas sociālais pedagogs M. Andževa un skolas psihologs I. Stojaša 1- 7 klases skolniekiem vadīja  Džimbas 9 soļu drošības programmas 9 nodarbību ciklu par personīgo drošību saskarsmē ar cilvēkiem, lai mazināu vardarbības riskus bērnu dzīvē. 1.klases izglītojamie mācību gada sākumā iepazina viens otru labāk, mācījās sadarboties un droši iejusties skolas vidē nodarbībās ,,Mēs visi kopā”.

Skolas medicīnas māsa M. Ābele mācību gada laikā realizēja nodarbības skolēniem par personīgo higiēnu, sezonālajām slimībām (kā atpazīt slimības, kā izvairīties no dažādām slimībām un traumām, ko darīt kad saslims). Bērniem, jau no pirmās klases atbilstoši viņu spējām, tiek mācīts  kā rīkoties un sniegt pirmo palīdzību pie dažādām situācijām, kā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Gada noslēgumā 16. un 17.maijā, lai nostiprinātu zināšanas par mācību gada laikā iegūto informāciju, tika organizētas veselības dienas “Vesels un drošs”. Skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs.

Pirmā diena sākās ar iepriekš sagatavotu mājasdarbu prezentēšanu katrai grupai. Skolēni bija ļoti aktīvi un radoši. Mājas darbus prezentēja iesaistot citus skolēnus, dejojot , mīklas minot.

Dienas gaitā skolēni apmeklēja vairākas radošas nodarbības.  Kopā ar skolotājiem J. Andževu un I. Pāvuliņu. Skolēni skatījās dažādus izglītojošus video par veselīgu dzīvesveidu un drošību. Bērni ar aizrautību spēlēja  interaktīvo spēli “Vesels un drošs”.

Skolotāja S. Krauze un skolas psiholoģe I. Stojaša bērnus iesaistīja dusmu kontroles spēlē, kur bērniem bija modelējot situācijas,  jāmeklē risinājumi, kā risināt un reaģēt, kā veidot saskarsmi ar cilvēkiem dažādās konfliktsituācijās. Dusmu kontroles spēle veido priekšstatu par dažādiem dusmu kontroles veidiem, trenē saskarsmes prasmes un problēmu risināšanas prasmes, pozitīvo domāšanu un  spēju kopā strādāt grupā.

Ar sociālo pedagogu M. Andževu skolēni mācījās un pārbaudīja jau esošās zināšanas un prasmes izspēlējot situāciju spēli “Drošs paliek drošs”. Šajā spēlē bija iekļauti jautājumi un situācijas, kurās var nokļūt bērns, bez pieaugušo uzraudzības rīkojoties ar uguni vai sadzīves elektroierīcēm. Spēles gaitā tika atkārtotas vadlīnījas ugunsdrošībā. Prieku sagādāja bērnu zināšanas, kas ir iegūtas mācību un audzināšanas darbā, kā arī mājās no vecākiem.

Skolēni ar lielu interesi darbojās medicīnas kabinetā kopā ar skolas medicīnas māsu M. Ābeli. Bērni praktiski mēģināja risināt dotās situācijas-sniegt pirmo palīdzību dažādu traumu gadījumos, sadzīves nelaimes gadījumos.  Piedāvātajās situācijās daži apmulsa un bija jāpadomā kā pareizi rīkoties, bet bērni viens otram palīdzēja. Tika atkārtota neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas secība. Bērni ar lielu entuziasmu mācījās dažādus  pārsēju pārsiešanas veidus viens uz otra izmēģinot. Visi atzina, ka šādi treniņi ar praktisku darbību dotās situācijās ir ļoti pamācošas.

Otrā diena noritēja sportiskā garā skolotājas D. Dīvānes un E.Šnepsta vadībā palīdzot citiem skolas skolotājiem. Rītu skolēni iesāka ar krosa skrējienu. Jautrību  un patīkamas emocijas  sagādāja  enerģiskā sadraudzības spēle tautas bumbā starp skolēniem un skolotājiem. Dienas gaitā tika spēlēts futbols un pārbaudīti spēcīgākie virves vilšanā. Veselības diena beidzās ar patīkamu nogurumu un dažādām balvām par aktīvo darbošanos.

Atsauksmes par veselības dienu “Vesels un drošs”.  aktivitātēm bija pozitīvas, bērni atzina, ka dienas paskrēja ātri, bija interesanti Liels prieks par visiem skolas bērniem, par draudzīgumu, vienotību. Daudzas aktivitātes tika organizētas daloties grupās, lai bērni mācās sadarboties un strādāt komandā, lai viens otru atbalsta.   Bērni aktivitātēs viens otram palīdzēja.

Šajā mācību pusgadā Sveķu internātpamatskola iesaistijās Veselību veicinošā skolu tīklā, lai caur skolas vidi ikvienam dotu iespēju iemācīties veselīgi domāt, mācīties un strādāt, lai uzlabotu un aizsargātu savu veselību.

Skolas medmāsa M.Ābele un sociālais pedagogs M. Andževa