AktualitātesCien. pedagogi un izglītojamo vecāki!

«Covid-19» dēļ Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija.

Valdība ārkārtas situācijas laikā noteica:

  • pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti;

  • pārtraukt visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi).

23.03.-12.05. notiks attālināta mācīšanās (par to informācija būs pieejama e-klases pastā), kuras laikā VISI – skolēni, skolotāji, vecāki – iegūstam kompetenču izglītības iemaņas (akcenti: pašvadīta mācīšanās – īpaši vecāko klašu skolēniem; cieša sadarbība ar vecākiem – īpaši jaunāko klašu skolēniem; IT lietošana mācību procesā).

Šobrīd plānojam mācību materiālus ievietot e-klasē sadaļā "Mājas darbi", braukt pie skolēniem uz mājām un vest mācību materiālus.

Lūdzam vecākus un pašus pilngadīgos skolēnus informēt skolu, ja bērns un ģimene  pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un ir bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, vai ir saslimuši ar Covid - 19 vīrusu, sūtot ziņu e-klasē vai telefoniski internāta grupu skolotājiem. Minētā informācija nepieciešama, lai pasargātu apkārtējo veselību!

Aicinām  biežāk mazgāt rokas, ievērot distanci iepērkoties, sabiedriskajā transportā, kā arī uz veikaliem neiet pīķa stundās un neizmantot lielveikalus kā atpūtas vietu brīvdienās!

Esiet veseli!