2020./2021.mācību gada izlaidums

Šā gada 2. jūnijā Sveķu pamatskolā notika izlaidums. Jau otro gadu izlaidums notika savādāk nekā citus gadus, no skolas atvadījāmies laukā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Skolu šogad absolvēja astoņi 9.klases izglītojamie un 19 profesionālās pamatizglītības programmu beidzēji. Mūsu skolu šogad beidza četri profesionālās kvalifikācijas "Virtuves darbinieks" izglītojamie, viens "Pārdevēja palīgs", deviņi "Būvstrādnieki", viena "Mājkalpotāja" un četri "Mājstrādnieki". Šie skolēni savas zināšanas un profesionālās iemaņas apliecināja 1. jūnijā, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu. Jāpiemin, ka diviem izglītojamajiem eksāmena atzīme bija 9 balles, kas nozīmē teicami. Apsveicam!
Ar 9.klases absolventiem tiksimies jau nākamajā mācību gadā, kad viņi uzsāks apgūt savu izvēlēto profesiju. Lai Jums jauka vasara!
Arodkursu beidzējiem vēlam izvirzīt un sasniegt mērķus, neaizmirst savu skolu un būt laimīgiem!

Šis brīdis vienreizējs un skaists bez gala,
Ko gribas paņemt visai dzīvei līdz,
Lai veldzes būtu gana ceļam tālam,
Lai tas kā avots cauri mūžam stīdz...
(O.Gailums
)


Dir. vietn. izglītības jomā I.Ceriņa

Izstāde Māja I 2020

Sveķu pamatskolas "Būvniecības " programmas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  ietvaros12. martā devās uz gadskārtējo starptautisko būvniecības, remonta un interjera izstādi "Māja I" Ķīpsalas izstāžu kompleksā  ar mērķi iepazīt nozares aktualitātes, pētīt profesijas, kas pārstāvētas Latvijas tirgū būvniecības nozarē, piedalīties praktiskos semināros. Skolēni aktīvi piedalījās dažādās aktivitātēs, iegūstot dažādas balvas un dāvanas.

Brakos

 

Saulainā 26. septembra rītā Sveķu pamatskolas 9. klases skolēni un arodkursu audzēkņi iniciatīvas „Skolas soma” ietvaros devās uz Rūdolfa Blaumaņa muzeju „Braki.”

Laiks rit, bet dzīves pamatvērtības un kultūras bagātības saglabājas... Iepriekš iepazinusies ar R. Blaumaņa daiļradi vēlējāmies uzzināt, kur dzīvojis,radījis savus darbus ievērojamais literatūras klasiķis, kurš laiku laikos ir godāts un cienīts. Viņa stāstu, noveļu, dzejoļu un lugu varoņi ir vienkārši cilvēki, kuri alkst laimes, patiesības un mīlestības, tāpat kā mēs visi.

Braku sēta glabā rakstnieka laiku, viņa darbus, senās lietas, kas mudina ikvienu būt vienkāršam, patiesam, godīgam pret sevi un citiem. To apliecināja gides stāstījums un vērotais muzejā. Dzīvosim ar labo!

Skolotāja A. Smirnova

Dzejas laiks

Septembrī, kad koki ietērpjas krāsainā lapu rotā, Latvijā skan dzeja. Sveķu pamatskolā latviešu literatūras stundās skolēni darbojās ar dažādiem dzejas veidošanas uzdevumiem, kā rezultātā tapa Dzejas dienu izstāde. Vai Tu lasi dzeju?

Skolotāja A. Smirnova

Ekskursijā uz A. Upīša memoriālo muzeju.


3. aprīlī 6. un 7. klases skolēni  iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros devās ekskursijā uz Rīgu. Mūsu mērķis bija iepazīties ar A. Upīša memoriālo muzeju un  piedalīties interaktīvajā  spēlē par lasīto A. Upīša stāstu jaunatnei „Sūnu ciema zēni.”

Šo braucienu gaidījām ar lielu nepacietību un nopietni gatavojāmies. Lasījām stāstu, risinājām krustvārdu mīklas.

Muzeja darbiniece mūs laipni sagaidīja un iepazīstināja ar pasākuma norisi. Strādājot 2 grupiņās, bērniem bija jāveic atjautības uzdevumi un vārdu spēles.  Nodarbībā tika izmantoti arī reāli etnogrāfiskie priekšmeti, kas  bija jāatpazīst. Par šo uzdevumu saņēmām uzslavu! Spēli papildināja dokumentāli kadri no  videofilmas par Jaunatnes teātrī  iestudēto izrādi „Sūnu ciema zēni.”

Pēc tam apskatījām rakstnieka dzīvokli - daudzās grāmatas, sadzīves priekšmetus un citu. Prieks, ka skolēni ar interesi klausījās un jautāja par visu, kas viņus interesēja.

Noslēgumā apmeklējām Brīvības pieminekli.

Tā jautrā un dažkārt nebēdnīgā noskanojumā devāmies mājās!

Galvenā atziņa, ko guvām – laime ir tepat, patiesos cilvēkos, savās mājās, skolā.

Skolotāja A. Smirnova