Izlaidums 2018

Ciemos Litenē

10. aprīlī mūsu skolas  deju kolektīvi- "Zeltābols" un 1.- 6. klašu deju kopa, vokālais ansamblis "Baloži" un folkloras kopa viesojās VSAC "Latgale" Litenes filiālē ar koncertu pavasarīgās noskaņās.  Dejojām, dziedājām, skandējām tautasdziesmas- tā iepriecinot centra klientus un darbiniekus. Koncerts bija daļa no atskaites par paveikto mācību gada laikā, attīstot skolēnu intereses un talantus.
Maijā skolā notiks vecāku diena ar lielkoncertu. Laipni aicinām visus, kuriem interesē Sveķu skolas dzīve!Dir. vietniece izglītības jomā L. Jaunzema

Sveķu skola dalās pieredzē ar skolotājiem no Slovēnijas

Sveķu internātpamatskola šogad piedalās Erasmus+ programmā. No 22. – 26. janvārim Sveķu internātpamatskolā programmas ietvaros viesojās kolēģi- sporta skolotāji Boštjan Artiček un Jan Zamernik no Slovēnijas. Ciemošanās mērķis bija pieredzes apmaiņa un jaunu darba metožu iegūšana. Ciemiņi vēroja dažādas stundas un piedalījās to darba gaitā, kā arī piedalījās Latvijas Speciālās Olimpiādes organizētajās sacensībās skriešanā ar sniega kurpēm, kas norisinājās Madonā sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”.

Kolēģi uzzināja daudz jauna, kas pašu valstī nav praktizēts, piemēram, spēles novuss, florbols un skriešana ar sniega kurpēm. Ciemiņi piedalījās sarunās ar sociālo pedagogu, izglītības psihologu, kuri prezentēja mācību materiālus un dalījās pieredzē, kā risināt uzvedības problēmas un novērst to sekas.

Skolotāji dalījās ar iespaidiem savā Facebook.com kontā Osnovna šola Dobje.

Sveķu internātpamatskolas skolotāja Olga Miezīte

Mēs nākam.... jo mākam svinēt Latviju

 

2018. gads ir Latvijas 100- gade, tādēļ jau 2017. gada septembrī arī Sveķu internātpamatskolas skolēni, sanākot kopā, vienojās, ka vēlas izveidot ko īpašu. Radās ideja par 100 spilventiņiem. Ļoti čakli visi ķērās pie darba, veidoja skices, pina pīnītes. Par dzijām tika uzrunātas zemnieku saimniecības „Lauksaimniecības skola 18” un  „Rugāji”, jo abas saimniecības nodarbojas ar aitkopību Jaungulbenē. Saimniecību īpašnieces Sarmīte Lāce un Ilva Šimone labprāt piedāvāja dziju. Tā kā saimniecībā „Rugāji” nodarbojas arī ar adīšanu un ir adāmmašīnas, tad saimniecības īpašniece un arī Sveķu internātpamatskolas skolotāja S.Lāce no nodarbībām brīvajā laikā mācīja audzēkņus adīt uz adāmmašīnām arī spilvendrānas. Tas nebija sarežģīti, jo bija jāada taisni gabaliņi. Skolā trīs nedēļu garumā norisinājās adīšanas maratons un skolēni brīvajā laikā adīja un tamborēja ziedu, koku, gliemežu u.c. aplikācijas. Kā čaklākās no meitenēm var minēt Sintiju Bisenieci ( ziedu motīvi), Evitu Pētersoni (kvadrātiņi, pīnītes), Tatjanu Pudniku (ziedu motīvi), Nadeždu Grigorjevu (skaras, gliemezīši) un Jeļenu Hardinu (koku stumbri, kvadrātiņi). Uz adāmmašīnas spilvendrānas visčaklāk adīja Evita Pētersone un Aleksejs Trofimovičs.

Mūsu sarūpētie spilventiņi ar dekoratīvajām spilvendrānām būs apskatāmi martā  Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, kur izstādi ierīkot laipni piekrita tā vadītāja Valda Vorza.

Daļa no izgatavotajiem spilventiņiem Latvijas simtgades ietvaros tiks dāvāti z/s „Rugāji” sadarbības partnerim- Rīgas Neredzīgo Pansionāta iemītniekiem, kā arī sociālās aprūpes centram „Siltais” Līgo pagastā, Gulbenes veco ļaužu mājai un VSAC „Latgale” Litenes filiālei.  Daži darbiņi tiks atdāvināti arī centīgākajiem adītājiem un tamborētājiem no Sveķu skolas.

Pārējiem spilventiņiem tiks rasts pielietojums skolas Sajūtu telpā.

 

 

Sveķu internātpamatskolas skolotāja S.Lāce

Vēstures un sociālo zinību olimpiāde „Mēs Latvijai.”

23. janvārī Palsmanes internātpamatskolā notika Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu 6.-9. klašu vēstures un sociālo zinību olimpiāde „Mēs Latvijai.”Ar labiem panākumiem tajā piedalījās Sveķu internātpamatskolas skolēni Jānis Keišs, Ralfs Veics, Vents Kaparkalējs un Niks Pāvulēns. Jautājumi bija par Latvijas vēsturi, svētku un svinamām dienām, latviešu rakstu zīmēm. Bērniem bija jāraksta adrese un jāveic praktiskais darbs- jāiesaiņo dāvana. Zēni darbu veica apzinīgi, ar izdomu un atraktivitāti. Rezultātā 2. vieta. Paldies viņiem un skolotājai I. Bauerei, kura sagatavoja skolēnus.

Skolēniem līdzi  juta un atbalstīja skolotāja A. Smirnova