Skolas sasniegumi

 • Slimību profilakses un kontroles centra piešķirts statuss “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.
 • Izglītojamo dalība Latvijas Speciālajā Olimpiādē ar labiem rezultātiem startējot pasaules mērogā. Sportisti ir piedalījušies Eiropas un pasaules Speciālajās Olimpiādēs Austrijā, Kanādā, ASV, Čehijā, Nīderlandē, Ungārijā, Ķīnā, Japānā, Polijā, Dānijā, Dienvidkorejā, gūstot godalgotas vietas.
 • Skolas izglītojamo dalība Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursā ”Sienu krāsošanas un dekoratīvās krāsošanas darbi” Zaļeniekos, 1.vieta, 2019. gads.
 • Skolas izglītojamās dalība Starptautiskajā muzikālajā projektā “Mēs kopā”, izcīnot dalību finālā Maskavā, 2018. gads.
 • Skolas izglītojamo dalība Starptautiskajā Pavāru palīgu konkursā “Protu, varu, daru…”, 2. vieta, Rīga, 2019.gads. 
 • Skolas izglītojamo dalība Vēstures un sociālo zinību olimpiādē „Mēs Latvijai.”, 2.vieta, 2018. gads.


2015./2016. m.g.
 • Skolas futbolisti iegūst 1.vietu un kausu starptautiskās futbola sacensībās Baltic Cup 2016, kas notika 21.06.-25.06. Lietuvā.
 • 21.04. 2016. skolas dambretisti Jeļena Hardina, Mārtiņš Lauzis, Ārijs Bērziņš, Jurģis Szulga iegūst 1. vietu LSO sacensībās dambretē.
 • 31.03. 2016. mūsu skolas komanda uzvar LSO basketbola finālturnīrā un 3.gadu pēc kārtas iegūst uzvarētāja kausu.
 • 10.03.2016. Sveķu skolas komanda iegūst 3.vietu LSO sacensībās novusā Rudzātos.
 • martā Sveķu skolas folkloras kopa veiksmīgi startē Integratīvās mākslas festivālā "Nāc līdzās" Valmierā un tiek izvirzīti uz lielkoncertu Rīgā.
 • 8.03.2016. Vidzemes un Latgales zonu konkursā "Teātris mūzikā" Sveķu skolas skolēni izcīna 3.vietu un iegūst skatītāju simpātiju balvu.
 • LSO sacensībās skriešanā ar sniega kurpēm medaļas izcīna Veronika Vasiļjeva, Sandis Kļaviņš, Dainis Akuto. Arī stafetē uzvar Sveķu skolas komanda.
 • 1.03.2016. Sveķu skolas 5.- 9.klašu matemātikas skolēnu komanda (I.Uzuliņa, A.Baranova, R.Veics, A.Kaparkalējs) iegūst 2. vietu republikas speciālo skolu matemātikas olimpiādē Palsmanē.
 • 25.02. 2016. mūsu skolas komanda uzvar Latvijas SO "Unified" futbola sacensībās Rīgā.
 • 18.02.2016. skolas slēpotāji izcīna 2.vietu LSO republikas sacensībās slēpošanā.
 • 4.02.2016. Sveķu skolas komanda izcīna 1. vietu boče turnīrā Kuldīgā un iegūst tiesības startēt II Baltijas Atklātajās Starptautiskajās boče sacensībās.
 • 10.12.2016.Jurģis Szulga izcīna 3. vietu LSO galda tenisa turnīrā Lielplatonē. Komanda kopvērtējumā iegūst III vietu.
 • 25.11. 2015. Sveķu skolas sportisti iegūst 1. vietu LSO florbola sacensībās. Ar šo uzvaru Sveķu skolas florbola komanda izcīnīja galvenā trenera un sportistu vietas dalībai SO Pasaules Ziemas Olimpiādē Latvijas izlases sastāvā.
 • septembrī 5.klases skolēni uzvar "VIA Hansaetica" rīkotajā konkursā un iegūst iespēju apmeklēt Ungurmuižu.
 • 17.09. 2015. Sveķu skolas komanda iegūst LSO futbola kausu valsts finālsacensībās.
 • 10.09.2015. Sveķu skolas komanda iegūst 1. vietu Latgales zonas futbola finālsacensībās.
 • 12.07.-16.07.2015. Sveķu skolas skolēni Guntars Kļaviņš un Jurģis Szulga Latvijas futbola komandas sastāvā piedalās futbola sacensībās jauniešiem "Gothia Cup" Zviedrijas pilsētā Gēteborgā un izcīna zelta kausu.
 • Sveķu internātpamatskolas skolēni Dainis Bizuns un Ārijs Bērziņš, kā arī pedagogi Aigars Lasis un Dace Dīvāne piedalās Speciālās Olimpiādes vasaras spēlēs Kalifornijā.
2014./2015.m.g.
 • Republikas speciālo skolu kauss florbolā.
 • Republikas speciālo skolu kauss futbolā zēniem.
 • Republikas speciālo skolu rudens krosa sacensībās: V.Vasiļjevai - 1000 m skrējienā izcīnīta 2. vieta , I.Morozam - 1500 m skrējienā izcīnīta 2. vieta,G.Kļaviņam - 2000 m izcīnīta 3. vieta. 
 • Latvijas Speciālās Olimpiādes UNIFIED telpu futbola sacensībās izcīnīta II vieta.
 • Speciālajās Vasaras Olimpiskajās spēlēs Antverpenē V.Vasiļjevai izcīnīta zelta medaļa 800 m skrējienā, sudraba - 4x400 metru stafetē un bronzas medaļa 400 m skrējienā.
2013./2014.m.g.
 • Republikas speciālo skolu sacensībās meiteņu futbolā iegūta 3.vieta
 • Republikas speciālo skolu kauss boulingā.
 • Republikas speciālo skolu Boče sacensībās iegūta 3. vieta.
 • Republikas speciālo skolu sacensībās basketbolā meitenēm - 2. vieta.
 • Republikas speciālo skolu kauss dambretē. 1. vieta individuālajā vērtējumā - Rolandam Slaidiņam, Rihardam Zolbergam; 2. vieta individuālajā vērtējumā - Mārtiņam Lauzim, Zeltītei Romerei.
 • Republikas speciālo skolu kauss basketbolā zēniem.
 • Republikas speciālo skolu sacensībās novusā izcīnīta 3. vieta.
 • SO Baltijas valstu slēpošanas sacensībās Igaunijā Sveķu internātpamatskolas skolnieks M.Lauzis izcīnīja 2. vietu 700 m distancē.
 • Piedalīšanās deju festivālā "Carnikavas ritmi 2014!"

2012./2013.m.g.
 • Republikas speciālo skolu kauss dambretē. 1. vieta individuālajā vērtējumā republikas speciālo skolu sacensībās dambretē - Rolandam Slaidiņam un Rihardam Zolbergam.


 • Ziemas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā Rihardam Zolbergam - 3. vieta (7,5 km distancē); Evija Homina - 3.vieta (2,5 km distancē); 4x1km stafetē - 1.vieta.
 • Republikas speciālo skolu kauss futbolā meitenēm.
 • Republikas speciālo skolu kauss slēpošanā.
 • 1.vieta novusā dubultspēlēs - Rolandam Slaidiņam un Evijai Hominai .
 • Republikas peldēšanas sacensībās individuālajā distancē Ņikitai Naumovai - 1.vieta, Ruslanam Naumovam - 3.vieta, stafetē - 3.vieta.
 • Latgales zonas sacensībās basketbolā zēniem - 3.vieta.
 • Baltic Winter Games - Guntim Kļaviņam - 1.vieta, Veronikai Vasiļjevai - 1.vieta, Ilvaram Saveļjevam - 2.vieta, stafetē - 2.vieta.
 • Piedalīšanās novada skolu tautas deju kolektīvu sadancī Rankā.
 • Piedalīšanās deju festivālā "Carnikavas ritmi 2013".
 • Teātra kopas "Puķuzirnis" piedalīšanās novada skolu teātru skatē Gulbenē.
 • 1. vieta speciālo skolu konkursā "Teātris mūzikā".

2012.gads

 

 • Republikas speciālo skolu kauss slēpošanā, basketbolā zēniem, dambretē, novusā, futbolā meitenēm, florbolā, boulingā.
 • Baltijas speciālās olimpiādes spēlēs iegūta 1., 2. vieta.
 • Vasaras olimpiskās spēles Atēnās 2.vieta futbolā. Latvijas izlases sastāvā piedalījās dalībnieks no Sveķu speciālās skolas, kā arī izlases treneru sastāvā - skolotāji no Sveķu speciālās skolas.
 • Izcīnīta vieta slēpošanā uz Ziemas olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejā 2013.gadā.
 • Piedalīšanās novada skolu teātra skatē.
 • Piedalīšanās un atzinība Latgales reģiona speciālo skolu teātru festivālā „Neparastā skatuve”.
 • 1.vieta maizes ceptuves Lāči organizētajā konkursā „Maizes akadēmija” speciālo skolu grupā.
 • 1.vieta speciālo skolu konkursā „Teātris mūzikā”.
 • Piedalīšanās speciālo skolu festivālā „Zemes dziesma” Likteņdārzā.