Skolas vēsture


Skolas ēka, kas sākotnēji bija Sveķu četrklasīgā pamatskola, celta no 1922. gada septembra līdz 1925. gadam par Adulienas pagasta iedzīvotāju ziedotajiem līdzekļiem. Sveķu pamatskola šajā ēkā atradās līdz 1962./63.m.g., kad to reorganizēja mazā skolēnu skaita dēļ. 1963./64.m. g. tika nodibināta Adulienas palīgskola- internāts. Pirmajā mācību gadā skolā mācījās 45 skolēni, strādāja 11 skolotāji un 7 tehniskie darbinieki.

Skolas pastāvēšanas laikā skolai bijuši 4 direktori:

Kārlis Būmanis

1963./64.m.g. – 1977./78.m.g.

Imants Rumpītis

1978./ 79.m.g. – 1988./ 89.m.g.,

1990./ 91. m. g.- 1998./ 99.m.g.

Ļubova Dektere

1989./ 90.m.g.

Aigars Lasis

no 1999./ 2000.m.g.


1993./94.m.g. gadā tika atvērtas arodklases. Sākotnēji skolēni ieguva profesiju „Lauku sētas saimnieks- saimniece”.
1998./99.m.g skolā uzsākta “C” līmeņa skolēnu apmācība. Mācības uzsāka 5 skolēni.
2005./2006. m. g. skola atjaunoja skolas vēsturisko nosaukumu un saucas Sveķu speciālā internātpamatskola, izveidots skolas karogs (skices autore- Inta Aizkalniete, izgatavoja Līga Potkovirina).

Gadu gaitā skola ir paplašinājusies un pilnveidojusies:
  • 1978. gadā tika uzcelts jauns internāta korpuss.
  • 1981. gadā - dzīvojamā māja skolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.
  • 2000./2001.m.g. tika izveidots datorkabinets.
  • 2000./01.m.g. atklāta trenažieru zāle, 2005.gadā - relaksācijas telpa ar bumbiņu vannu un slidkalniņiem. 2009./2010.m.g. pie skolas izveidots moderns āra trenažieru komplekss.
  • Kopš 2002./2003.m.g. 12. klases zēni apgūst traktormācību Jaungulbenes arodvidusskolā.
  • Kopš 2004. gada ir realizēts virtuves Eiro remonts, veikta  skolas fasādes renovācija, īstenots skolas apzaļumošanas projekts.
  • Skolas apkures sistēma ir izveidota atbilstoši Eiropas standartiem.
  • 2007./2008.m.g. – moderns, ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkots pavāra palīga kabinets.
  • 2011. gadā uzstādītas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Tāpat kā daudzas citas speciālās skola, arī Sveķu skola ir atteikusies no vārda – speciālā – lietošanas skolas nosaukumā un kopš 2013. gada 1.aprīļa saucas - Sveķu internātpamatskola.

2013./2014.m.g. Sveķu internātpamatskolā turpinās moderno tehnoloģiju ieviešana – tiek ieviesta eklase.