Konkurss "Mans tētis supervaronis"Šogad piedalījāmies  bērnu un jauniešu radošo darbu konkursā "Mans tētis supervaronis". Lepojamies!


Labo darbu nedēļaLabo darbu nedēļā aktīvi rosījāmies pie apkārtnes sakopšanas darbiem. Arodkursu skolēni devās palīdzēt sociālās aprūpes centram "Alejas". Arī mazākie skolēni sparīgi metās darbā, lai prieks būtu gan pašiem, gan citiem par paveikto!

Smilšu lampas jeb gaismas galda pielietojums logopēdijas nodarbībās


Novembra nogalē ar lielu interesi klausījos vebināru par smilšu lampas jeb gaismas galda pielietojumu mācību procesā un tā labvēlīgo ietekmi uz bērniem. Tika iegūti daudzveidīgi metodiski un praktiski materiāli un ieteikumi. Īpaši uzrunāja logopēdes Ievas Maļinovskas idejas, kā šo ierīci daudzveidīgi izmantot runas un valodas attīstībai.

Ar skolas vadības atbalstu to iegādājāmies un jau pirms Ziemassvētkiem varējām veikt pirmos uzdevumus, izmantojot gaismas galdu: rotājām svētku egli ar dažādiem materiāliem, veicām artikulācijas aparāta vingrinājumus, trenējām skaņu izrunu, saklausījām skaņas, noteicām zilbju skaitu vārdos, veidojām Ziemassvētku stāstus. Bērniem tik ļoti patika šī radošā darbošanās!

Arī otrajā semestrī turpinām veikt visdažādākos uzdevumus pie gaismas galda. Joprojām tiek papildināts un pilnveidots materiālu krājums, ko pielietot smalkās motorikas attīstībai, izrunas traucējumu korekcijai,  fonemātiskās uztveres precizēšanai, pilnvērtīgas lasītprasmes, rakstītprasmes veicināšanai, vārdu krājuma paplašināšanai un saistītas runas aktivizēšanai. Darbojoties pie smilšu lampas, tiek veicināta arī bērnu izziņas procesu, personības īpašību un saskarsmes prasmju attīstība. Katru izvēlēto tēmu ir iespējams pielāgot minēto uzdevumu realizācijai, ļaujot bērniem brīvi un radoši izpausties.

Ir iegūts vēl viens interesants un bērniem saistošs instruments, kā veicināt viņu vispusīgu attīstību.

Logopēde Iveta

Bibliotekārā stunda Jaungulbenes bibliotēkā

 29.marts Sveķu pamatskolas 3.-4.klašu skolēniem iesākās mazliet neparastāk. Devāmies uz “bibliotekāro stundiņu” Jaungulbenes pagasta bibliotēkā. Mūs sagaidīja bibliotekāre Dzidra. Viņa pastāstīja, kā pareizi uzvesties bibliotēkā, kādas grāmatas un žurnālus šeit ir iespējams palasīt, aplūkojām saturiskas izstādes un mazliet iepazināmies arī ar Jaungulbenes pagasta vēsturi.

 

Skolēni kopā ar bibliotekāri gatavoja “Lieldienu zaķus”, kuru vēderiņus vēlāk piepildīja ar konfektēm. Vareni, vai ne?

Visiem patika ne tikai citādā bibliotekārā stunda, bet arī pati bibliotēka. Vienojāmies, ka brauksim atkal ciemoties Bibliotēku nedēļā aprīlī.

Bibliotekāre Sandra

 

Ekskursija un mācības CesvainēJaukās rudens dienas ir īsti piemērotas dabas vērošanai un mācībām dabā.

29.septembrī 1.un 2. klases skolēni posās braucienam uz Cesvaini, lai pils apkārtnē ne tikai skatītu rudens krāsas, bet arī veiktu latviešu valodas un logopēdijas uzdevumus- vērotu, kustētos, atdarinātu, klausītos, nosauktu, stāstītu, priecātos un arī… pūstu burbuļus.

Pēc nedēļas šis pats maršruts 3. un 4. klasei- saule, vējš, krāsainas, čabošas lapas un jautri mācību uzdevumi.

Vārdu skaitu teikumā var noteikt, kāpjot pa kāpnēm, īpašības vārdus atrast, raugoties dabas norisēs, prievārdus izprast un lietot, pašiem aktīvi kustoties, izsmieties par jocīgo stāstiņu, kas izveidojies, ievietojot vārdus daudzpunktes vietā. Tik interesanti ir mērīt lielā ozola resnumu, apķerot to ar rokām un iztēloties, kā senāk pils ļaudis te rosījās ikdienas darbos.

Apskatījām arī Cesvaines pilsētiņu ar TV torni, baznīcu, skaisto skolu, pils kompleksa ēkām. Bērnu interese un jautājumi bija tik dažādi, ka brīžiem nācās padomāt, ko atbildēt.

Par piedzīvoto bijām gandarīti visi: gan bērni, gan skolotājas.

Skolotājas Smaida un Iveta