Pasākums "Ienāc un iekrāso pasauli!"

No 1.-15.03.2016. norisinājās tematiskā nedēļa "IENĀC UN IEKRĀSO IKDIENU!” Šajā  lietainajā  un aukstajā  marta  nedēļā skolēni mācījās  iesaistīties piedāvātajās radošajās  aktivitātēs un  gatavoja  sienas dekorus, aksesuārus. Skolēniem tika dota brīva izvēles iespēja – darboties pašiem vai būt par skatītāju, vērot notiekošo. Tā pamazām tapa zaļais pogu koks un gadalaiku sižets ar locītu papīru, auskari un piespraudes.

Attachments:
Download this file (Afiša.pdf)Afiša.pdf[ ]32 Kb

Lasīt tālāk...

Daiļrunātāju konkurss Gaujienā

Ai, darbiņi, ai, darbiņi,

Bez darbiņa nevarēju.

Skaistā, saulainā 11. maija dienā viesojāmies Gaujienas internātpamatskolā, kur norisinājās daiļrunāšanas konkurss. Konkursa tēma – darbs. No skolas uz šo konkursu tika izvirzīti pieci labākie daiļrunātāji – Marija Marianna Kalniņa un Renāte Gutkova (2.klase), Kristiāna Marta Poļevņeva (6.klase), Nikita Naumova (9.klase), Laura Liepiņa ( I kurss).

Diena bija notikumiem bagāta - notika daiļrunāšanas konkurss pa klašu grupām, tad visi kopīgi devāmies uz atpūtas kompleksu “Trīssaliņas”. Atpūtas kompleksā apmeklējām dabas taku ar uzdevumiem. Pēc tam baudījām pusdienas (mielojāmies ar gardu zupu, ceptām desiņām un augļiem). Brīvā dabā notika laureātu koncerta noslēgums, kur Kristiāna Marta Poļevņeva uzstājās ar savu sniegumu, skaitot Vitauta Ļūdēna dzejoli “Darbs”.

Pasākuma noslēgumā katram dalībniekam tika pasniegta veicināšanas balva par piedalīšanos šajā konkursā. Šo prieku kopā ar skolēniem dalīja skolotājas Sandra un Vineta.
Skolotāja Sandra Krauze

LSO republikas sacensības 64 lauciņu dambretē

21.aprīlī Rīgas internātpamatskolā „Meža skola” norisinājās Latvijas Speciālās Olimpiādes republikas sacensības 64 lauciņu dambretē. Sacensību mērķis un uzdevumi – popularizēt dambretes spēli skolās un veicināt skolēnu loģisko domāšanu. Priecē tas, ka ar katru gadu sacensībām piesakās arvien vairāk skolu un skolās dambretes spēle ir populāra.

Sacensībās piedalījās vienpadsmit komandas, no katras skolas viena komanda. Sacensības organizēja Sveķu internātpamatskola,  sacensību organizētāja un galvenā tiesnese - skolotāja Velga Janoviča. Katras komandas sastāvā spēlēja četri dalībnieki. Pie ceturtā galdiņa - dalībnieks ar īpašām vajadzībām ( C apmācības līmenis). Sacensības noritēja 11 kārtās.

Lasīt tālāk...

Pieredzes apmaiņas semināra materiāli matemātikā

10.05.2016. Sveķu internātpamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs skolotājiem, kuri strādā ar speciālo programmu bērniem. Pielikumā-interneta resursu adreses. Matemātikas skol. I. Aizkalniete

Mācību ekskursija uz Madonas ēdināšanas uzņēmumiem

Katru mācību gadu Sveķu internātpamatskolas arodkursu audzēkņi dodas mācību ekskursijā. 2016. gada 26. janvārī I.,II.,III. kursa audzēkņi, kuri apgūst profesiju pavāra palīgs, brauca uz Madonu. Mūsu ekskursijas mērķis bija aplūkot, kā darbojas ēdināšanas uzņēmums, vēlējāmies iepazīties, kā veic pārtikas produktu pirmapstrādi, kā kopj iekārtas, kāds ir uzņēmuma aprīkojums.

Laipni mūs sagaidīja uzņēmumā bistro „Karote”. Te audzēkņi varēja pārliecināties, kā teorijas stundās iegūtās zināšanas pielieto praktiski. Vadītāja iepazīstināja gan ar bistro esošajām iekārtām, gan varējām iepazīties, kā gatavo vienkāršus ēdienus un piedevas. Audzēkņiem bija dots uzdevums redzēto atzīmēt tabulā, lai pēc tam skolā varētu pārrunāt un salīdzināt. Nākamais uzņēmums bija restorāns „Efeja”. Šajā uzņēmumā īpaši daudz jautājumu audzēkņiem bija par ēdienu pasniegšanu, noformēšanu, par ēdienkartes sastādīšanu.

Lasīt tālāk...