Dzejas laiks

Septembrī, kad koki ietērpjas krāsainā lapu rotā, Latvijā skan dzeja. Sveķu pamatskolā latviešu literatūras stundās skolēni darbojās ar dažādiem dzejas veidošanas uzdevumiem, kā rezultātā tapa Dzejas dienu izstāde. Vai Tu lasi dzeju?

Skolotāja A. Smirnova

Ekskursijā uz A. Upīša memoriālo muzeju.


3. aprīlī 6. un 7. klases skolēni  iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros devās ekskursijā uz Rīgu. Mūsu mērķis bija iepazīties ar A. Upīša memoriālo muzeju un  piedalīties interaktīvajā  spēlē par lasīto A. Upīša stāstu jaunatnei „Sūnu ciema zēni.”

Šo braucienu gaidījām ar lielu nepacietību un nopietni gatavojāmies. Lasījām stāstu, risinājām krustvārdu mīklas.

Muzeja darbiniece mūs laipni sagaidīja un iepazīstināja ar pasākuma norisi. Strādājot 2 grupiņās, bērniem bija jāveic atjautības uzdevumi un vārdu spēles.  Nodarbībā tika izmantoti arī reāli etnogrāfiskie priekšmeti, kas  bija jāatpazīst. Par šo uzdevumu saņēmām uzslavu! Spēli papildināja dokumentāli kadri no  videofilmas par Jaunatnes teātrī  iestudēto izrādi „Sūnu ciema zēni.”

Pēc tam apskatījām rakstnieka dzīvokli - daudzās grāmatas, sadzīves priekšmetus un citu. Prieks, ka skolēni ar interesi klausījās un jautāja par visu, kas viņus interesēja.

Noslēgumā apmeklējām Brīvības pieminekli.

Tā jautrā un dažkārt nebēdnīgā noskanojumā devāmies mājās!

Galvenā atziņa, ko guvām – laime ir tepat, patiesos cilvēkos, savās mājās, skolā.

Skolotāja A. Smirnova

Latvijas futzāla meitenēm sudrabs SO Pasaules Vasaras spēlēs
Apv
ienotajos Arābu Emirātos laika posmā no 14.03.2019.-21.03.2019.norisinājās Speciālās Olimpiādes Pasaules Vasaras spēles. Šajās spēlēs piedalījās arī Latvijas Speciālās Olimpiādes meiteņu futzāla komanda, kuras sastāvā bija Sveķu internātpamatskolas sportiste Sintija Biseniece

Futzāla sacensības norisinājās AAE pilsētā Abu Dabhi, sporta kompleksā ZADNEC.

Futzāla sacensībās piedalījās 10 komandas no Pasaules valstīm-Filipīnas, Koreja, Fidži, Moldova, Latvija, Francija, Indonēzijas, Bahrata un Pakistāna.

Saskaņā ar priekšsacīkšu jeb "divizionēšanas" rezultātiem visas futzāla komandas tika sadalītas grupās atbilstoši spēlētāju prasmju un sagatavotības līmenim. 15. martā sākās finālsacensības, kuras noslēdzās 19. martā. Latvijas komanda tika iedalīta B grupā. Katrai komandai bija jāizvada 4 spēles.

Izšķirošās spēles par 1. vietu Latvijas komanda aizvadīja ar Moldovas komandu, kurās diemžēl izrādījās pārāka. Līdz ar to Latvijas komandas izlase ieguva sudraba medaļas. Bronzas medaļas ieguva Francijas komanda.

A.Lasis

Sveķu internātpamatskolas direktors

Folkloras festivāls 2018

1.novembrī Sveķu skolā noritēja folkloras festivāls veltīts Latvijas simtgadei, ar devīzi

“ Aijā, bērni, rītā svētki;

Šodien cepsim baltu maizi.”

Festivāla viesi – dalībnieki no Maltas speciālās internātpamatskolas, no Palsmanes internātpamatskolas, Gaismas internātpamatskola, Litenes SAC, Rankas pamatskolas folkloras kopa Dzīpariņi un ar jautriem deju soļiem priecēja Cesvaines vidusskolas deju kolektīvs. Festivāla goda viesis -  Gulbenes novada izglītības, sporta un kultūras nodaļas vadītājs Arnis Šķēls, kurš savā apsveikuma runā uzmundrināja dalībniekus nebaidīties uzstāties, būt atraktīviem.

Gribam pateikt paldies par festivāla jaukajiem mirkļiem, par izdziedātām tautasdziesmām un raitiem deju soļiem, rotaļām. Kopā esot mēs mācījāmies viens no otra, draudzējāmies. Sirsnība un smaidi nenorima visas dienas garumā.

Skolotājas Velga Janoviča, Aija Kalniņa

Festivālā “ Zem vienas saules”.

Sveķu skolas pašdarbības kolektīvi, atsaucoties uz ielūgumu, 9.  novembrī, Madonas kultūras centrā piedalījās pašdarbības festivālā “ Zem vienas saules”. Festivālu organizēja Madonas bērnu invalīdu biedrība “ Mēs saviem bērniem”, kura svinēja 20 pastāvēšanas gadus. Festivālā piedalījās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Sveķu skolu pārstāvēja skolas vokālais ansamblis skolotāja Jolanda Andževa vadībā un 1.-6.klases deju kolektīvs skolotājas Velgas Janovičas vadībā.

Tā bija brīnišķīga tikšanās, kas ļāva sajust, ka tradicionālā kultūra – dziesmas, dejas, instrumentu spēle ir dzīvs gudrības un prasmju savstarpējās apmaiņas process, kurā dots devējam atdodas un kopā ieguvēji mēs esam visi.

Skolotājas Velga Janoviča, Aija Kalniņa