Mēs Bānīša svētkos!


Mēs mācāmies par Virtuves darbiniekiem un Pārdevēja palīgiem, un lai parādītu, ka arī mēs daudz ko protam, piedalījāmies Bānīša svētku ielu kafejnīcās Gulbenē.
Paldies skolotājām Velgai par garšīgo sieru, Lilitai un Virtuves darbinieku I. kursa audzēknim Rinaldam par ābolmaizēm, Līgai- tortēm, Ivitai- burvīgajām vecrīgām, Intai- speķa pīrāgiem. Paldies tehniskajam atbalstam- skolotājiem Edgaram un Jānim! Paldies Pārdevēja palīgu I. kursa audzēknei Anastasijai! Vislielākais paldies skolotājai Ivitai par siltām pankūkām visa vakara garumā! Kā arī foto un tirdzniecības komandai- Līvai un Ievai! Lielu paldies sakām skolas direktoram Aigaram Lasim par atbalstu!
Visvismilzīgākais PALDIES mūsu pircējiem, jūs esiet vislabākie! Uz tikšanos!


Dir. vietn. izgl. jomā I.Ceriņa

Zinību diena


Zinību dienā pie mums ciemojās Stilīgā skolotāja un daudzu bērnu iemīļotā Pepija Garzeķe ar ģitāru, veselu vezumu konfekšu un dziesmu. Skolēniem bija jāpiedalās Pepijas vadītajās stundās, kuras, protams, bija ļoti neparastas, mums notika ģeogrāfija un latviešu valoda, un sportiņš! Par aktīvu dalību mācību procesā Pepija mūs apdāvināja ar konfektēm. Pie mums ciemojās arī Gulbenes novada pašvaldības pārstāve Sanita Mickeviča un pasniedza mums dāvanu karti. Tā apdāvināti un iepriecināti, esam gatavi uzsākt jauno mācību gadu!

Dir. vietn. izgl. jomā I.Ceriņa

2020./2021.mācību gada izlaidums

Šā gada 2. jūnijā Sveķu pamatskolā notika izlaidums. Jau otro gadu izlaidums notika savādāk nekā citus gadus, no skolas atvadījāmies laukā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Skolu šogad absolvēja astoņi 9.klases izglītojamie un 19 profesionālās pamatizglītības programmu beidzēji. Mūsu skolu šogad beidza četri profesionālās kvalifikācijas "Virtuves darbinieks" izglītojamie, viens "Pārdevēja palīgs", deviņi "Būvstrādnieki", viena "Mājkalpotāja" un četri "Mājstrādnieki". Šie skolēni savas zināšanas un profesionālās iemaņas apliecināja 1. jūnijā, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu. Jāpiemin, ka diviem izglītojamajiem eksāmena atzīme bija 9 balles, kas nozīmē teicami. Apsveicam!
Ar 9.klases absolventiem tiksimies jau nākamajā mācību gadā, kad viņi uzsāks apgūt savu izvēlēto profesiju. Lai Jums jauka vasara!
Arodkursu beidzējiem vēlam izvirzīt un sasniegt mērķus, neaizmirst savu skolu un būt laimīgiem!

Šis brīdis vienreizējs un skaists bez gala,
Ko gribas paņemt visai dzīvei līdz,
Lai veldzes būtu gana ceļam tālam,
Lai tas kā avots cauri mūžam stīdz...
(O.Gailums
)


Dir. vietn. izglītības jomā I.Ceriņa

Izstāde Māja I 2020

Sveķu pamatskolas "Būvniecības " programmas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  ietvaros12. martā devās uz gadskārtējo starptautisko būvniecības, remonta un interjera izstādi "Māja I" Ķīpsalas izstāžu kompleksā  ar mērķi iepazīt nozares aktualitātes, pētīt profesijas, kas pārstāvētas Latvijas tirgū būvniecības nozarē, piedalīties praktiskos semināros. Skolēni aktīvi piedalījās dažādās aktivitātēs, iegūstot dažādas balvas un dāvanas.

Brakos

 

Saulainā 26. septembra rītā Sveķu pamatskolas 9. klases skolēni un arodkursu audzēkņi iniciatīvas „Skolas soma” ietvaros devās uz Rūdolfa Blaumaņa muzeju „Braki.”

Laiks rit, bet dzīves pamatvērtības un kultūras bagātības saglabājas... Iepriekš iepazinusies ar R. Blaumaņa daiļradi vēlējāmies uzzināt, kur dzīvojis,radījis savus darbus ievērojamais literatūras klasiķis, kurš laiku laikos ir godāts un cienīts. Viņa stāstu, noveļu, dzejoļu un lugu varoņi ir vienkārši cilvēki, kuri alkst laimes, patiesības un mīlestības, tāpat kā mēs visi.

Braku sēta glabā rakstnieka laiku, viņa darbus, senās lietas, kas mudina ikvienu būt vienkāršam, patiesam, godīgam pret sevi un citiem. To apliecināja gides stāstījums un vērotais muzejā. Dzīvosim ar labo!

Skolotāja A. Smirnova