Sveķu skola dalās pieredzē ar skolotājiem no Slovēnijas

Sveķu internātpamatskola šogad piedalās Erasmus+ programmā. No 22. – 26. janvārim Sveķu internātpamatskolā programmas ietvaros viesojās kolēģi- sporta skolotāji Boštjan Artiček un Jan Zamernik no Slovēnijas. Ciemošanās mērķis bija pieredzes apmaiņa un jaunu darba metožu iegūšana. Ciemiņi vēroja dažādas stundas un piedalījās to darba gaitā, kā arī piedalījās Latvijas Speciālās Olimpiādes organizētajās sacensībās skriešanā ar sniega kurpēm, kas norisinājās Madonā sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”.

Kolēģi uzzināja daudz jauna, kas pašu valstī nav praktizēts, piemēram, spēles novuss, florbols un skriešana ar sniega kurpēm. Ciemiņi piedalījās sarunās ar sociālo pedagogu, izglītības psihologu, kuri prezentēja mācību materiālus un dalījās pieredzē, kā risināt uzvedības problēmas un novērst to sekas.

Skolotāji dalījās ar iespaidiem savā Facebook.com kontā Osnovna šola Dobje.

Sveķu internātpamatskolas skolotāja Olga Miezīte

Mēs nākam.... jo mākam svinēt Latviju

 

2018. gads ir Latvijas 100- gade, tādēļ jau 2017. gada septembrī arī Sveķu internātpamatskolas skolēni, sanākot kopā, vienojās, ka vēlas izveidot ko īpašu. Radās ideja par 100 spilventiņiem. Ļoti čakli visi ķērās pie darba, veidoja skices, pina pīnītes. Par dzijām tika uzrunātas zemnieku saimniecības „Lauksaimniecības skola 18” un  „Rugāji”, jo abas saimniecības nodarbojas ar aitkopību Jaungulbenē. Saimniecību īpašnieces Sarmīte Lāce un Ilva Šimone labprāt piedāvāja dziju. Tā kā saimniecībā „Rugāji” nodarbojas arī ar adīšanu un ir adāmmašīnas, tad saimniecības īpašniece un arī Sveķu internātpamatskolas skolotāja S.Lāce no nodarbībām brīvajā laikā mācīja audzēkņus adīt uz adāmmašīnām arī spilvendrānas. Tas nebija sarežģīti, jo bija jāada taisni gabaliņi. Skolā trīs nedēļu garumā norisinājās adīšanas maratons un skolēni brīvajā laikā adīja un tamborēja ziedu, koku, gliemežu u.c. aplikācijas. Kā čaklākās no meitenēm var minēt Sintiju Bisenieci ( ziedu motīvi), Evitu Pētersoni (kvadrātiņi, pīnītes), Tatjanu Pudniku (ziedu motīvi), Nadeždu Grigorjevu (skaras, gliemezīši) un Jeļenu Hardinu (koku stumbri, kvadrātiņi). Uz adāmmašīnas spilvendrānas visčaklāk adīja Evita Pētersone un Aleksejs Trofimovičs.

Mūsu sarūpētie spilventiņi ar dekoratīvajām spilvendrānām būs apskatāmi martā  Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, kur izstādi ierīkot laipni piekrita tā vadītāja Valda Vorza.

Daļa no izgatavotajiem spilventiņiem Latvijas simtgades ietvaros tiks dāvāti z/s „Rugāji” sadarbības partnerim- Rīgas Neredzīgo Pansionāta iemītniekiem, kā arī sociālās aprūpes centram „Siltais” Līgo pagastā, Gulbenes veco ļaužu mājai un VSAC „Latgale” Litenes filiālei.  Daži darbiņi tiks atdāvināti arī centīgākajiem adītājiem un tamborētājiem no Sveķu skolas.

Pārējiem spilventiņiem tiks rasts pielietojums skolas Sajūtu telpā.

 

 

Sveķu internātpamatskolas skolotāja S.Lāce

Vēstures un sociālo zinību olimpiāde „Mēs Latvijai.”

23. janvārī Palsmanes internātpamatskolā notika Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu 6.-9. klašu vēstures un sociālo zinību olimpiāde „Mēs Latvijai.”Ar labiem panākumiem tajā piedalījās Sveķu internātpamatskolas skolēni Jānis Keišs, Ralfs Veics, Vents Kaparkalējs un Niks Pāvulēns. Jautājumi bija par Latvijas vēsturi, svētku un svinamām dienām, latviešu rakstu zīmēm. Bērniem bija jāraksta adrese un jāveic praktiskais darbs- jāiesaiņo dāvana. Zēni darbu veica apzinīgi, ar izdomu un atraktivitāti. Rezultātā 2. vieta. Paldies viņiem un skolotājai I. Bauerei, kura sagatavoja skolēnus.

Skolēniem līdzi  juta un atbalstīja skolotāja A. Smirnova

Konkurss "Remontstrādniekiem"


Šī gada 2. un 3. novembrī Barkavā norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkurss „Sienas krāsošanas un dekoratīvā apmetuma apdares darbi”. Viens no konkursa mērķiem bija popularizēt būvniecības profesiju un dot iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā. Konkursa dalībnieki bija Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un speciālo internātpamatskolu audzēkņi. Konkursā piedalījās 15 skolas. Paralēli konkursam pedagogi piedalījās semināros, par jaunākajām būvniecības tehnoloģijām, materiāliem un darba instrumentiem. Pirmās konkursa dienas noslēgumā skolēniem bija iespēja apmeklēt Rēzeknes boulinga centru. Noslēguma dienā, apkopojot rezultātus, var secināt, ka mūsu skolas skolēni bija labi sagatavojušies konkursam. Par to liecināja kvalitatīvi paveikts darbs.


Skolotājs Artūrs Dičs

 

Pavāru palīgu konkurss “Protu, varu, daru”

2. novembrī Rīgā norisinājās 1. Staptautiskais Pavāru palīgu konkurss “Protu, varu, daru”, kurā piedalījās arī Sveķu internātpamatskola, un vēl deviņas internātskolas, kā arī komanda no Lietuvas. Konkursa idejas autors ir Rīgas 5.internātpamatskola-attīstības centrs.

Konkursa mērķis- aktualizēt karjeras izaugsmes iespējas un prasmju pilveidošanu, kā arī demonstrēt savas iemaņas pavārmākslā.

Konkursam bija arī mājasdarbs, kur katrai skolai jāsagatavo kūka, kas veltīta Latvijas 100-gadei, kā arī rudens salātu recepte.

Uz vietas audzēkņiem bija jāsagatavo kanapē maizītes, augļu plate un jāservē galds četrām personām, ar ko komanda tika veiksmīgi galā.

Konkursu vērtēja no skolas neatkarīga žūrija, komandas tika pie dažādām pārsteiguma balvām un protams- kūku degustācijas. Pozitīvā gaisotnē, pie pašu servētiem galdiem un gatavotajām kanapē maizītēm, un augļu plates, tika sadalītas balvas…

Skolotāja Ivita Šņepste