5. starptautiskās sporta spēles „Mēs varam 2012” Valmierā


2012. gada 8., 9. septembrī mūsu skola piedalījās 5. straptautiskajās sporta spēlēs "Mēs varam". Sacensības notika Valmieras J.Daliņa stadionā.
Sacensībās piedalījās un veiksmīgi startēja:
1. Aleksandrs Stepanovs
2. Andrejs Mironovs
3. Ārijs Bērziņš
4. Džūlija Sudare
5. Monta Pizāne
6. Anita Baroanova
7. Marija Buša

Ābeču svētki

Maija pēdējās dienas skolās ienāk ar domām par gaidāmo vasaru, ar gandarījumu par paveikto.

Tā arī mūsu skolā 29.maija pēcpusdienā C un 1.-4.klašu skolēni ar skolotājām pulcējās, lai sveiktu pašus mazākos Ābeču svētkos. Šajā mācību gadā burtu gudrības apguvuši Nauris, Markuss, Vents, Marija, Alvis, Aleksejs un Arnis. Bērni parādīja, kā burtiņus var atveidot ar augumu un rokām, izlikt ar kociņiem, sataustīt tos, prata veidot vārdus ar saliekamās ābeces burtiem.

Lasīt tālāk...

Atvērto durvju diena

23. maijā Sveķu speciālajā internātpamatskolā notika Atvērto durvju diena. Tas ir tradicionāls skolas pasākums, kurā mīļi tiek gaidīti vecāki un ciemiņi. Šogad pie mums viesojās skolēni un pedagogi no Palsmanes un Baltinavas skolām, lai iepazītos ar arodapmācības programmām. Vecāki un viesi aplūkoja skolēnu darbu izstādi, kurā bija skaisti, radoši darbi, kas veidoti stundās, interešu izglītības pulciņos un internāta grupās.

Lasīt tālāk...

Mūsu skola uzvar "Maizes Akadēmijā"

Dod, Dieviņi, man maizīti,

Dod rītā vakarā!

Bez maizītes, bez dziesmiņas

Izdzīvot nevarēju.

Jau ceturto gadu SIA „Lāči” visus republikas skolēnus aicināja piedalīties „Maizes akadēmijā”. Konkurss norisinājās divās kārtās. Pirmajā kārtā bija jāsagatavo mājas darbs, kas atspoguļo īstas rudzu maizes nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī tās pielietojumu dažādās dzīves jomās. Konkursā piedalījās 41 klase no 32 Latvijas skolām. Arī Sveķu skolas skolēni kopā ar skolotājām Velgu Janoviču un Laimu Aizkalnieti sagatavoja mājas darbu - muzikāli literāru montāžu un iekļuva konkursa otrajā kārtā.

Lasīt tālāk...

Brīvdabas muzeja pasākums „Zaļās jostas Lielā balva”

19.maijā grupa Sveķu speciālās internātpamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Sandru un ‘bibliotekāri Gunu devās uz Zaļās jostas Lielās balvas pasākumu Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Lai šādā pasākumā varētu piedalīties, visu mācību gadu skolēni ,skolotāji un darbinieki vāca makulatūru.

Skolēni pasākumā piedalījās dažādās aktivitātēs. Visiem patika darboties dabas meistardarbnīcā, kur ,minot krustvārdu mīklas, atbildot uz dažādiem Mammas dabas uzdevumiem, varēja pārbaudīt savas zināšanas par norisēm dabā. Mammasdabas darbnīcā skolēni saņēma arī interesantu ,,Meža netīro noslēpumu burtnīcu’’, kuru lasot skolēni uzzinās, kā darīt ir slikti. Ceru, ka pasākuma organizatoru vārdi būs sasnieguši dzirdīgas ausis :,,Darīsim tā, lai Latvijas mežos viss ir labi. Tad lakstīgala uzdziedās jums solo. Taurenis sabučos uz vaiga’’.

Lasīt tālāk...