Ciemos Līgatnes dabas takās11. oktobrī C klases skolēni ciemojās Līgatnes dabas takā. Pastaigas laikā vērojām skaisto dabu. Iepazināmies ar tur mītošajiem dzīvniekiem. Mūsu uzmanību piesaistīja lāču meitene, kura gatavojās ziemas miegam – veidojot alu. Aktīvi darbojās mežacūkas ar saviem mazuļiem. Lapsas bija paslēpušās rudajās lapās. Skolēni ar interesi vēroja  pūces, aļnus. Izstaigājām takas, kuras bija 5 km garumā. Skolā atgriezāmies patīkami noguruši.

Paldies sakām Intai, Ivetai, Initai un Līgai  par atbalstu un sapratni!

C klašu skolotājas Sarmīte, Vineta

 

Pavāru palīgu starptautiskais konkurss RīgāVēl pirms došanās pelnītās rudens brīvdienās, 18. oktobrī Sveķu internātpamatskolas audzēkņi piedalījās Starptautiskajā Pavāru palīgu konkursā “Protu, varu, daru…”, kur ieguva godpilno 2. vietu.

Konkurss norisinājās Rīgas 5. internātpamatskolā-attīstības centrā.

Kopumā piedalījās 12 komandas, starp kurām bija arī viesi no Lietuvas.

Uz konkursu bija jāgatavo mājas darbs- rauga mīklas izstrādājums, kā sveiciens Latvijai simtgadē un jāiesūta rudens zupas recepte, savukārt skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi saistībā ar pavārmākslu, kā arī jāservē galds, kur mūsu skola parādīja labus rezultātus.

Konkursa gaitā bija organizētas meistarklases gan skolotājiem, gan audzēkņiem, kurās skolotājiem Daily firmas pārstāve demonstrēja sāļās tortes gatavošanu, savukārt audzēkņi varēja veidot šokolādes konfektes.

Paldies 5. internātpamatskolai- attīstības centram par jauko uzņemšanu un profesionāli organizēto konkursu.

Skolotāja: Ivita Šņepste

Latviešu valodas olimpiāde Palsmanē


7. novembrī Sveķu internātpamatskolas skolēni piedalījās Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu latviešu valodas olimpiādē „Latvijas simtgades laika ritums pa folkloras pēdām.” Uz Palsmani brauca Laura Kacare, Anastasija Gabrāne, Vents Kaparkalējs, Jānis Keišs, Adrians Ralfs Krevics. Olimpiāde sastāvēja no dažādiem uzdevumiem, kuri bija jāveic komandai. Mērķis- izzināt folklorā paustos laika stāstus starp pagātni un tagadni, kā arī padomāt par folkloras vērtībām. Interesanta bija aktīvā, erudītā zināšanu, prasmju pilnveide, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

Ierodoties uz olimpiādi, komandai bija jāsagatavo mājas darbs- jāizstāsta teika, kas saistīta ar vietu savas skolas tuvumā vai novadā. Laura sagatavoja teiku par mūsu novadā esošo Ušura ezeru. Skolotājiem bija jāizveido metodiskais materiāls savstarpējai pieredzes apmaiņai.

Nemanot aizritēja stundas. Kopvērtējumā mūsu skolas komanda ieguva 1. vietu un ceļojošo kausu.

Mīļu paldies saku bērniem par uzdrīkstēšanos, jo šāda veida olimpiāde tika organizēta pirmo reizi.

Paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu braucienu.

Skolotāja A. Smirnova

Fiziskās aktivitātes


Brauciens uz DruvienuSveķu skolas 5.-9. klases skolēni devās ekskursijā uz Druvienas latviskās dzīvesziņas centru. Vēlējāmies izzināt latviešu tautas tradīcijas. Ar sajūsmu darbojāmies tradīciju cietoksnī jeb izlaušanās istabā.Bērni bija priecīgi par iespēju izgatavot latvju zīmi. Brīvajā laiciņā iepazināmies un varējām darboties zinātkāres istabā. Kur tad vēl eksperiments! Tikai tā- praktiski darbojoties , mēs izzinām tautas gudrību un bagātinām skolēnu zināšanas.

Sakām paldies centra darbiniekiem par interesantajiem uzdevumiem! Vēlam veiksmi!

Skolotāja A. Smirnova