Skolas piedāvātās specialitātes

  • profesionālās pamatizglītības programmu „Būvdarbi” 1.profesionālajā  kvalifikācijā „Remontstrādnieks”;
  • profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas serviss” 1.profesionālajā kvalifikācijā „Pavāra palīgs”.;
  • profesionālās pamatizglītības programmu „Komerczinības” 1.profesionālajā kvalifikācijā „Tirdzniecības zāles darbinieks”;

  • profesionālās pamatizglītības programmu "Mājturība" 1. profesionālajā kvalifikāciojā "Mājstrādnieks/ Mājkalpotājs".