Akreditācija

Izglītības programmas kods

Izglītības programmas nosaukums/ piešķiramā kvalifikācija

Akreditācijas lapas nr.

Akreditācijas derīguma termiņš

22811021

„Ēdināšanas pakalpojumi” kvalif. „Pavāra palīgs”

AP 4167

28.02.2022.

22582011

„Būvdarbi” kvalif. „Remontstrādnieks”

AP 4405

05.06.2022.

2234102

„Komerczinības” kvalif. „Tirdzniecības zāles darbinieks”

AP-2044

28.05.2018.


Skolas pašnovērtējuma ziņojums programmas "Mājturība" akreditācijai: 

Skolas pašnovērtējuma ziņojums programmas "Komerczinības"akreditācijai:

Skolas pašnovērtējuma ziņojums programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" akreditācijai:

Pašnovērtējuma ziņojums programmas "Būvdarbi" akreditācijai: