Profesionālā izglītība


Pēc 9. klases Sveķu pamatskola skolēniem piedāvā iespēju turpināt izglītību arodkursos.
Skolas izglītojamie piedalās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu rīkotajos profesionālās meistarības konkursos, gūstot augstu novērtējumu:
  • dalība Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursā ”Sienu krāsošanas un dekoratīvās krāsošanas darbi” Zaļeniekos, 1.vieta, 2019. gads;

  • dalība Starptautiskajā Pavāru palīgu konkursā “Protu, varu, daru…”, 2. vieta, Rīga.


    Pēc trim apmācības kursiem izglītojamie kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu un iegūst apliecību par profesionālo kvalifikāciju, kas paplašina iespēju iegūt darbu pēc skolas beigšanas.