Noderīgas saites

Gulbenes novada pašvaldības mājas lapa http://www.gulbene.lv/
Gulbenes novada laikraksts  http://www.dzirkstele.lv/
Latvijas Izglītības uz zinātnes darbinieku arodbiedrības mājas lapa  http://www.lizda.lv/
Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa  http://www.izm.gov.lv/
Valsts izglītības satura centrs  http://visc.gov.lv/
Speciālās olimpiādes mājas lapa  http://www.specialolympics.org/
Latvijas speciālās olimpiādes mājas lapa http://www.solatvia.lv/
Latvijas Bērnu atbalsta fonds http://lbaf.lv/lv/par-fondu
Risinājumi uzvedības maiņai  uzvediba.lv
Slimību profilakses un kontroles centrs, aktuālā informācija par epidemioloģiskajām prasībām izglītības iestādēs https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas

Skolēnu vasaras nodarbinātība. Mērķis- Veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot)) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki. 23.11.2021. Ministru kabinetā ir apstiprinātas izmaiņas aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas noteikumos, paredzot ieviest jaunu subsidētās nodarbinātības mērķgrupu – jauniešus vecumā līdz 29 gadiem, kas absolvējuši speciālās izglītības programmas. Vairāk informācijas:
https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-atbalsts-bezdarbnieka-nodarbinasanai.

Noderīgi vebināri par sensoro uzvedību no "Uzvedība.lv":


Dzirde

Kustība

RedzeLabas uzvedības noteikumi mežā, kā arī mācību materiāli par mūsu Latvijas bagātību- mežu!


Mežs