Ekskursijā uz A. Upīša memoriālo muzeju.


3. aprīlī 6. un 7. klases skolēni  iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros devās ekskursijā uz Rīgu. Mūsu mērķis bija iepazīties ar A. Upīša memoriālo muzeju un  piedalīties interaktīvajā  spēlē par lasīto A. Upīša stāstu jaunatnei „Sūnu ciema zēni.”

Šo braucienu gaidījām ar lielu nepacietību un nopietni gatavojāmies. Lasījām stāstu, risinājām krustvārdu mīklas.

Muzeja darbiniece mūs laipni sagaidīja un iepazīstināja ar pasākuma norisi. Strādājot 2 grupiņās, bērniem bija jāveic atjautības uzdevumi un vārdu spēles.  Nodarbībā tika izmantoti arī reāli etnogrāfiskie priekšmeti, kas  bija jāatpazīst. Par šo uzdevumu saņēmām uzslavu! Spēli papildināja dokumentāli kadri no  videofilmas par Jaunatnes teātrī  iestudēto izrādi „Sūnu ciema zēni.”

Pēc tam apskatījām rakstnieka dzīvokli - daudzās grāmatas, sadzīves priekšmetus un citu. Prieks, ka skolēni ar interesi klausījās un jautāja par visu, kas viņus interesēja.

Noslēgumā apmeklējām Brīvības pieminekli.

Tā jautrā un dažkārt nebēdnīgā noskanojumā devāmies mājās!

Galvenā atziņa, ko guvām – laime ir tepat, patiesos cilvēkos, savās mājās, skolā.

Skolotāja A. Smirnova