Festivālā “ Zem vienas saules”.

Sveķu skolas pašdarbības kolektīvi, atsaucoties uz ielūgumu, 9.  novembrī, Madonas kultūras centrā piedalījās pašdarbības festivālā “ Zem vienas saules”. Festivālu organizēja Madonas bērnu invalīdu biedrība “ Mēs saviem bērniem”, kura svinēja 20 pastāvēšanas gadus. Festivālā piedalījās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Sveķu skolu pārstāvēja skolas vokālais ansamblis skolotāja Jolanda Andževa vadībā un 1.-6.klases deju kolektīvs skolotājas Velgas Janovičas vadībā.

Tā bija brīnišķīga tikšanās, kas ļāva sajust, ka tradicionālā kultūra – dziesmas, dejas, instrumentu spēle ir dzīvs gudrības un prasmju savstarpējās apmaiņas process, kurā dots devējam atdodas un kopā ieguvēji mēs esam visi.

Skolotājas Velga Janoviča, Aija Kalniņa