Latviešu valodas olimpiāde Palsmanē


7. novembrī Sveķu internātpamatskolas skolēni piedalījās Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu latviešu valodas olimpiādē „Latvijas simtgades laika ritums pa folkloras pēdām.” Uz Palsmani brauca Laura Kacare, Anastasija Gabrāne, Vents Kaparkalējs, Jānis Keišs, Adrians Ralfs Krevics. Olimpiāde sastāvēja no dažādiem uzdevumiem, kuri bija jāveic komandai. Mērķis- izzināt folklorā paustos laika stāstus starp pagātni un tagadni, kā arī padomāt par folkloras vērtībām. Interesanta bija aktīvā, erudītā zināšanu, prasmju pilnveide, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

Ierodoties uz olimpiādi, komandai bija jāsagatavo mājas darbs- jāizstāsta teika, kas saistīta ar vietu savas skolas tuvumā vai novadā. Laura sagatavoja teiku par mūsu novadā esošo Ušura ezeru. Skolotājiem bija jāizveido metodiskais materiāls savstarpējai pieredzes apmaiņai.

Nemanot aizritēja stundas. Kopvērtējumā mūsu skolas komanda ieguva 1. vietu un ceļojošo kausu.

Mīļu paldies saku bērniem par uzdrīkstēšanos, jo šāda veida olimpiāde tika organizēta pirmo reizi.

Paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu braucienu.

Skolotāja A. Smirnova