Ārpusstundu aktivitātes

Skolēnu talanti tiek attīstīti ārpusstundu nodarbībās un aktivitātēs.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 • Sporta pulciņi pamatskolā un arodkursos ;
 • Vokālais ansamblis „Baloži”;
 • Vokāli instrumentālais ansamblis;
 • Pulciņš „Čaklās rokas’”;
 • Apgleznošanas pulciņš;
 • Teātra kopa „Puķuzirnis”;
 • Folkloras kopa;
 • Tautisko un jaunrades deju kolektīvs;
 • Grāmatu draugu pulciņš.

AKTIVITĀTES UN PASĀKUMI SKOLĀ

 • Valsts svētki, Lāčplēša diena;
 • Dzejas stundas, daiļlasītāju konkurss;
 • Ziemassvētku pasākumi, Piparkūku  darbnīca;
 • Meteņdiena, karnevāls;
 • Sporta sacensības;
 • Internāta grupu tematiskās pēcpusdienas;
 • Atjautības uzdevumu konkurss   „Maska”; konkurss „Latvija”;
 • Teātra izrāžu apmeklējums;
 • Lieldienu pasākumi;
 • Mācību un izzinošās ekskursijas;
 • Karjeras izglītības nedēļa;
 • Vidzemes un Latgales zonu festivāls „Teātris mūzikā”;
 • Ābeču svētki;
 • Atvērto durvju diena;
 • Sporta svētki.

SKOLAS ORGANIZĒTIE VALSTS PASĀKUMI

 • Republikas speciālo skolu konkurss „Teātris mūzikā”;
 • LSO valsts florbola turnīrs;
 • LSO finālsacensības basketbolā;
 • LSO sacensības skriešanā ar sniega kurpēm;
 • LSO valsts dambretes turnīrs.

DALĪBA VALSTS UN PASAULES MĒROGA KONKURSOS, PROJEKTOS UN SACENSĪBĀS

 • Profesionālās meistarības konkursi;
 • Projekts „Runča Misiņa lasīšanas stacijas”, pasākums „Es mīlu Tevi, skola!” Gulbenē;
 • Tūrisma rallijs „Gulbja ligzdu meklējot”;
 • Konkurss „Zaļā josta”;
 • Festivāls „Skan Latvijas dziesma” Likteņdārzā Koknesē;
 • LSO sacensības „Cerību” futbolā Daugavpilī; „Mēs varam!” Valmierā;
 • Baltijas valstu sacensības BOCCE;
 • Baltijas valstu slēpošanas sacensības Igaunijā; vieglatlētikas sacensības Krievijā;
 • Novadu un valsts sporta sacensības;
 • Eiropas un Pasaules Speciālās Olimpiādes Austrijā, Kanādā, ASV,  Beļģijā, Japānā, Īrijā, Ķīnā, Gruzijā, Dienvidkorejā, (visās izcīnītas  medaļas, godalgotas vietas).

DALĪBA REPUBLIKAS SPECIĀLO SKOLU PASĀKUMOS

 • Netradicionālās modes skate Baltinavā;
 • 1. Adventa svētki Baltinavā;
 • Daiļlasītāju konkurss Gaujienā;
 • Konkurss „Burvju zīmulītis” Dauguļos;
 • Mākslinieciskās pašdarbības festivāls Katvaros;
 • Teātru festivāls „Neparastā skatuve” Raudā;
 • Deju festivāls „Carnikavas ritmi”.
MŪSU PANĀKUMI 2015./2016.m.g.
 • Starptautiskais futbola turnīrs  „Gothia Cup” Zviedrijā (1.v.);
  • „Via Hanseatica” konkurss (galvenā balva);
  • Republikas speciālo skolu matemātikas olimpiāde  (2.v.)
  • Integratīvās mākslas festivāls „Nāc līdzās!”- priekšnesumi un radošie darbi (fināls);
  • Monreālas Latviešu sabiedriskā centra projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” (atbalstīti 2 projekti);
  • Latvijas SO futbola sacensības (1.v.)
  • LSO sacensības florbolā (1.v.);
  • SO „Unified” sacensības futbolā (1.v.);
  • LSO sacensības skriešanā ar sniega kurpēm (1.v.);
  • Republikas finālsacensības basketbolā (1.v.);
  • LSO sacensības novusā (3.v.);
  • Latvijas SO sacensības dambretē (1.v.).