Ārpusstundu aktivitātes

Skolēnu talanti tiek attīstīti ārpusstundu nodarbībās un aktivitātēs. Dalība dažādās programmās un projektos paplašina skolēnu redzesloku.


Programma „Latvijas skolas soma” nodrošina katram izglītojamajam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs

 

AKTIVITĀTES UN PASĀKUMI SKOLĀ

 • Valsts svētki, Lāčplēša diena;
 • Dzejas stundas, daiļlasītāju konkurss;
 • Ziemassvētku pasākumi, Piparkūku  darbnīca;
 • Meteņdiena, karnevāls;
 • Sporta sacensības;
 • Internāta grupu tematiskās pēcpusdienas;
 • Atjautības uzdevumu konkurss   „Maska”; konkurss „Latvija”;
 • Teātra izrāžu apmeklējums;
 • Lieldienu pasākumi;
 • Mācību un izzinošās ekskursijas;
 • Karjeras izglītības nedēļa;
 • Vidzemes un Latgales zonu festivāls „Teātris mūzikā”;
 • Ābeču svētki;
 • Atvērto durvju diena;
 • Sporta svētki.

SKOLAS ORGANIZĒTIE VALSTS PASĀKUMI

 • Republikas speciālo skolu konkurss „Teātris mūzikā”;
 • LSO valsts florbola turnīrs;
 • LSO finālsacensības basketbolā;
 • LSO sacensības skriešanā ar sniega kurpēm;
 • LSO valsts dambretes turnīrs.

DALĪBA VALSTS UN PASAULES MĒROGA KONKURSOS, PROJEKTOS UN SACENSĪBĀS

 • Profesionālās meistarības konkursi;
 • Projekts „Runča Misiņa lasīšanas stacijas”, pasākums „Es mīlu Tevi, skola!” Gulbenē;
 • Tūrisma rallijs „Gulbja ligzdu meklējot”;
 • Konkurss „Zaļā josta”;
 • Festivāls „Skan Latvijas dziesma” Likteņdārzā Koknesē;
 • LSO sacensības „Cerību” futbolā Daugavpilī; „Mēs varam!” Valmierā;
 • Baltijas valstu sacensības BOCCE;
 • Baltijas valstu slēpošanas sacensības Igaunijā; vieglatlētikas sacensības Krievijā;
 • Novadu un valsts sporta sacensības;
 • Eiropas un Pasaules Speciālās Olimpiādes Austrijā, Kanādā, ASV,  Beļģijā, Japānā, Īrijā, Ķīnā, Gruzijā, Dienvidkorejā, (visās izcīnītas  medaļas, godalgotas vietas).

DALĪBA REPUBLIKAS SPECIĀLO SKOLU PASĀKUMOS

 • Netradicionālās modes skate Baltinavā;
 • 1. Adventa svētki Baltinavā;
 • Daiļlasītāju konkurss Gaujienā;
 • Konkurss „Burvju zīmulītis” Dauguļos;
 • Mākslinieciskās pašdarbības festivāls Katvaros;
 • Teātru festivāls „Neparastā skatuve” Raudā;
 • Deju festivāls „Carnikavas ritmi”.