Sveķu speciālā internātpamatskola maina nosaukumu!

Pavasaris atnācis ar pārmaiņām Sveķu skolas dzīvē. Ievērojot Izglītības valsts kvalitātes dienesta ieteikumu, Sveķu speciālā internātpamatskola ir atteikusies no apzīmējuma „speciālā” lietošanas skolas nosaukumā. 17. aprīlī notika svinīgā ceremonija, kurā tika atklāta plāksne ar jauno izglītības iestādes nosaukumu - Sveķu internātpamatskola. Pasākumā piedalījās Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls.
Mainot  skolas nosaukumu,  tās statuss nemainīsies. Skola turpinās īstenot speciālās izglītības programmas. Saglabāsies arī tās līdzšinējie finansējuma avoti - no valsts budžeta, pašvaldības budžeta un citiem avotiem.
Šogad aprit 50 gadi kopš skola pastāv kā speciālās izglītības iestāde. Šajā laikā  veikts audzēkņu izglītošanas un audzināšanas darbs, ievērojot katra bērna personības attīstības individuālās īpatnības, gūti atzīstami panākumi sportā un mākslinieciskajā pašdarbībā.

Inta Aizkalniete, Sveķu internātpamatskolas skolotāja